Prawnik: kreatywny, świadomy siebie biznesmen

40_cmyk_opt

Jak w dobie galopującej deregulacji zawodów prawniczych i przy wysokim nasyceniu rynku poprowadzić swoją karierę zawodową, by nie zniknąć w gąszczu konkurencji? Prawnicy, którzy odnieśli sukces radzą, by połączyć trzy elementy: konsekwentną realizację wybranej strategii rozwoju, wiedzę ekspercką w danej dziedzinie prawa oraz zmysł biznesowy. Liczba osób z zawodowym tytułem prawniczym rośnie z roku na rok. Natomiast klientów prawników wcale nie przybywa, a przynajmniej nie w takim tempie, jak usługodawców. Dziś na rynku usług prawniczych podaż przewyższa popyt. Czasy, kiedy ukończenie prawa gwarantowało wysokie zarobki, komfortową sytuację na rynku pracy i szeroką niezależność, bezpowrotnie minęły. Nie oznacza to jednak, że wspomniane perspektywy zostały bezpowrotnie utracone. Co prawda dostęp do

Tagi:

25 lat KRS

28. Celej Marek sędzia_opt

Zapoznając się z postulatami Rady formułowanymi przez ćwierć wieku jej funkcjonowania można dojść do przekonania, że wiele z nich jest aktualnych i dzisiaj. Wśród nich m.in. postulat zatrzymania permanentnych nowelizacji u.s.p. czy batalia o lepsze wynagrodzenia sędziów – pisze sędzia. W dniu 20 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił pierwszą w polskim porządku prawnym ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich trzech władz – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Koncepcja utworzenia Rady ukształtowała się w 1981 r., za czasów „Solidarności”, zaś została zrealizowana w wyniku porozumienia „Okrągłego Stołu” – nowelą do art. 60 Konstytucji wprowadzoną ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL. Głównym zadaniem Rady od początku

Tagi: ,

Lekarstwo dla biegłych

46_TEL_3030_cmyk_opt

Szkolenia dla biegłych sądowych organizowane przez poszczególne korporacje zawodowe przy wsparciu sądów to remedium na niedobór ekspertów opiniujących dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz lekarstwo na chorobę opinii nieprzydatnych procesowo – pisze biegły z zakresu medycyny. Zapoznając się z treściami zawartymi na stronach internetowych sądów okręgowych oraz wczytując się w zamieszczane w ogólnodostępnej prasie informacje należy wskazać, że istnieje duży problem z ilością biegłych niewspółmierną do potrzeb polskiego wymiaru sprawiedliwości. Odnosząc się do biegłych z dziedziny medycyny, można z kolei wskazać, że w przypadku niektórych specjalności jest to brak wręcz zatrważający. Niewątpliwie, niedobór biegłych powoduje wydłużenie czasu oczekiwania sądu na wydanie opinii (z uwagi na konieczność znalezienia odpowiednich specjalistów

Tagi:

Niespoczynek

48_Bożałkińska Urszula_opt

Koleżanki i koledzy w stanie spoczynku piszą wiersze, malują, a są z pewnością i tacy, którzy mają ciekawe pomysły na to, jak podzielić się swoją wiedzą, jak coś mądrego i ciekawego powiedzieć młodym. Może trzeba dać im szansę, żeby pokazali się światu? – zastanawia się sędzia. W stan spoczynku przeszłam 23 września 2014 r. Odchodziłam z sądu bez żalu, trzeba zrobić miejsce młodym, zanim ktoś powie: Pani już dziękujemy. Muszę przyznać, żegnano mnie bardzo uroczyście. Były kwiaty, sympatyczne przemówienie Pani Prezes, podziękowanie od Ministra Sprawiedliwości na piśmie, obecność wszystkich przewodniczących wydziałów i rzeźba Temidy z węgla, jak przystało na Śląsk. A potem kawa, ciastko, wspominki. Rewanż z mojej strony był skromny. Na okolicznościowej

Tagi:

Praktyk z przekonania

51_pap_19901114_00B_gr_opt

Profesor Jan Grajewski w całym swoim życiu kierował się precyzją, odwagą i uczciwością. Dla gdańskiego środowiska prawniczego był człowiekiem-instytucją. Warto dziś wspomnieć postać profesora jako inspirację dla nowych pokoleń prawników. W dniu wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. Jan Grajewski był na wyjeździe w Hamburgu, wraz z grupą pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Na wieść o wydarzeniach w Polsce gospodarze tej wizyty zaproponowali jej uczestnikom azyl polityczny w RFN. Naukowcom zaoferowano zatrudnienie na hamburskim uniwersytecie, a studentom – możliwość kontynuowania tam nauki. – Z powodów politycznych ojcu zaraz po skończeniu studiów na blisko 20 lat uniemożliwiono prowadzenie kariery naukowej. W początku lat 80. należał on do „Solidarności”, a jego stosunek

Punktualny, czyli kulturalny

Publikujemy komentarz Dariusza Świeckiego, sędziego Sądu Najwyższego i rzecznika prasowego SN, do felietonu „Spóźnialski jak polski sędzia” autorstwa Krzysztofa Sobczaka, który ukazał się w nr 1 (23)/2015 „Na wokandzie”. Punktualność jest elementem zachowania świadczącym o kulturze osobistej każdego człowieka. Wyraża też stosunek do osoby, która czeka. Przestrzeganie punktualności jest szczególnie ważne wtedy, gdy można pozwolić sobie na niepunktualność. Beze mnie nie zaczną – może pomyśleć sędzia. Taki sposób myślenia może prowadzić do opisanego w ostatnim numerze „Na wokandzie” artykule „Spóźnialski jak polski sędzia” niepokojącego – już na pierwszy rzut oka – zjawiska niepunktualnego rozpoczynania rozpraw. Podano w nim dane z raportu „Obywatelski Monitoring Sądów” przeprowadzonego przez

Pochwała przestępstwa?

32. Dubois OK

Zwalczanie przestępczości stało się przemysłem angażującym tysiące osób i dziesiątki instytucji. Rywalizacja o to, kto będzie bardziej skuteczny – zwalczający czy produkujący przestępczość – powoduje, że żołnierze „jasnej strony mocy” sięgają po nowe, wątpliwe metody. Podobno lepsze jest wrogiem dobrego. Do tej zasady nie stosują się pracownicy CBA. Po spektakularnym zatrzymaniu w listopadzie 2014 r. członków zarządu Związku Piłki Siatkowej funkcjonariusze uznali, że to jeszcze za mały sukces. Uruchomili infolinię, namawiając obywateli, by przekazywali informacje o innych przestępstwach, których dopuścili się zatrzymani działacze sportowi. Pomysł z pozoru dobry, bo nic tak nie zwiększa wydajności organów powołanych do wykrywania przestępstw niż denuncjacje. Zresztą CBA

Rozwód rodziców a dobro dziecka

25_rodzina_kupione_cmy_opt

Dziecko, mimo rozwodu rodziców, wciąż potrzebuje obojga rodziców – ich miłości, opieki i wsparcia. Dlatego, z psychologicznego punktu widzenia, kluczowa w decydowaniu o zakresie opieki rodziców nad dzieckiem jest umiejętność uwzględnienia perspektywy każdego z nich, jak i małego człowieka. Jak podaje Rocznik Demograficzny Głównego Urzędu Statystycznego (wydanie na rok 2014), w 2013 r. w Polsce 66 132 par małżeńskich zdecydowało się na rozstanie. Dla porównania, w 1980 r. było to 39 833 małżeństw, w 1990 r. – 42 436, w 200  r. – 42 770, ale już w 2010 r. było ich aż 61 300. Gdyby porównać liczbę rozwodów z liczbą nowozawieranych małżeństw, to w 1980 r. na 1 000 zawartych małżeństw rozwiązanych zostało