Archiwum Bloga

Siedziba na miarę Temidy

Gabinety i sekretariaty znajdujące się w wydzielonych strefach, służbowe przejścia dostępne tylko dla sędziów i ich obsługi, funkcjonalne pokoje narad, pojemne archiwum oraz parking na 250 samochodów. Nowa siedziba Sądu Okręgowego w Katowicach powstała z myślą o specyficznych potrzebach wymiaru sprawiedliwości. To jeden z największych sądów w kraju, obejmujący swym zasięgiem obszar zamieszkany przez ok. 1,5 mln osób. Do niedawna

Opublikowano w Numer 6 » Dobre praktyki

Zbudujemy nowy sąd

Inwestycje budowlane w sądownictwie, które zakończą się w ciągu najbliższych trzech lat, kosztować będą kilkaset mln zł. Wiele z tych  inwestycji to budowy nowych siedzib sądów, które w swoich miastach mają szansę stać się symbolami funkcjonalnej, nowoczesnej architektury. Inwestycje w nowe budynki oraz rozbudowę bądź modernizację dotychczasowych siedzib sądów wynikają z wielu powodów. Wśród nich najważniejsze to konieczność dostosowania gmachów

Opublikowano w Numer 3 » Wokanda