Archiwum Bloga

Integracja zawodowa szansą dla nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło realizację dwóch projektów przygotowujących młodzież z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do wejścia na rynek pracy. Ponad ośmiuset podopiecznych zdobyło praktyczną wiedzę na temat wyszukiwania ofert pracy, pisania CV oraz udziału w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcami. Na dzień 31 grudnia 2009 r., w 35 funkcjonujących w Polsce zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przebywało blisko 1,7

Opublikowano w Numer 2 » Fundusze strukturalne

Quo vadis radcowie i adwokaci?

Dyskusja o reformie komercyjnych zawodów prawniczych jest potrzebna. Pytanie, w jakim kierunku powinna zmierzać. Zagadnienie to było przedmiotem debaty przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz samorządów adwokackiego i  radcowskiego, którą zorganizował Instytut Spraw Publicznych. 23 marca br. w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, w ramach realizowanego przez ISP programu „Obywatel i Prawo”, odbyło się seminarium pt. „Przyszłość reform dotyczących zawodów prawniczych”.

Opublikowano w Numer 2 » Wydarzenia

Na granicy wartości i zysku

Jaka jest kondycja moralna polskich prawników? Przed jakimi dylematami etycznymi najczęściej stają dziś adwokaci, radcowie i sędziowie? Odpowiedzieć na te pytania próbowali uczestnicy konferencji naukowej „Wartości a sukces zawodowy prawników – granice kompromisu?”, która 27 listopada 2009 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Główni organizatorzy konferencji – Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych – do dyskusji na temat

Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia

Kazus

Najpierw porcja teorii, potem dużo praktyki, po drodze dwa arcytrudne państwowe egzaminy. Tak w skrócie wygląda kształcenie prawników w Niemczech. Co ciekawe, kształcenie od razu przygotowujące do wykonywania zawodu sędziego. Trudno znaleźć dwa europejskie systemy, które w swojej strukturze i technice legislacyjnej są tak podobne do siebie, jak prawo polskie i niemieckie. Znajomość przepisów obowiązujących w obydwu państwach może być

Opublikowano w Numer 1 » Studia i kariera