Archiwum Bloga

Międzynarodowe tabele alimentacyjne

Obowiązek alimentacyjny w Polsce, jego zakres, a przede wszystkim związana z nim wysokość świadczenia opiera się w głównej mierze na dwóch zasadniczych przesłankach. Zaliczyć można do nich, z jednej strony, usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, a z drugiej – zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji1. Przepis art. 135 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jednoznacznie

Opublikowano w Numer 32 » Porady

Alimenty międzynarodowe

Czy instytucjami uprawnionymi do otrzymywania zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium państw obcych mogą być polskie ośrodki pomocy społecznej? Z dotychczasowej praktyki prawnej wynika, iż status polskich ośrodków pomocy społecznej (gminnych, miejskich) na mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 nie jest tożsamy ze statusem instytucji zagranicznych, które

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Dobre praktyki