Archiwum Bloga

Pierwsza taka reforma

Zmiany, jakie w 2010 r. dokonały się w polskim więziennictwie, są imponujące. Zlikwidowano przeludnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych, zreformowano strukturę jednostek penitencjarnych, pierwszy raz na tak dużą skalę w działania prospołeczne zaangażowano funkcjonariuszy i osadzonych. – Podstawowym problemem polskiego więziennictwa w ostatnich latach było przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych. 2010 rok okazał się w tym zakresie czasem

Opublikowano w Numer 4 » Wokanda

500 dni dla sądownictwa

Rewolucja informatyczna i usprawnienie pracy sądów, szybsze rozstrzyganie spraw, wzmocnienie ochrony prawnej obywateli, a także wprowadzenie przepisów przyjaznych przedsiębiorcom – oto zagadnienia, na których w najbliższych miesiącach koncentrować się będą działania resortu. Na zorganizowanej 9 sierpnia br. konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował plan działań resortu do końca 2011 r. Jednym z kluczowych zamierzeń jest usprawnienie pracy sądów. Przygotowana

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 3 » Wydarzenia