Archiwum Bloga

Dobre praktyki tworzenia prawa, czyli jak powstała ustawa Prawo restrukturyzacyjne

Reforma prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego to nie tylko zmiana przepisów ustawy. To również nowa, wręcz „rewolucyjna”, upadłość konsumencka, ale także nowe rozwiązania informatyczne, które mają służyć łatwiejszemu, szybszemu, a przez to bezpieczniejszemu dokonywaniu restrukturyzacji oraz mogą stać się przyczynkiem dla dalszej informatyzacji postępowań sądowych. Minister Sprawiedliwości powołał zespół ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego 14 maja 2012 roku1. Jego zadaniem było przygotowanie rekomendacji

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Wokanda

Cel: restrukturyzacja

Większa efektywność procedur zapobiegania niewypłacalności przedsiębiorców to główna przesłanka opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Nowe przepisy, nad którymi obecnie pracuje Sejm, uwzględniają postulaty środowisk biznesowych, prawniczych i naukowych.   W dniu 9 października 2014 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. Projekt przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego

Opublikowano w Numer 23 » Wokanda

Studia dla urzędników sądowych. Celowość wyboru, przegląd dostępnej oferty

Wciągu sześciu najbliższych lat wszyscy urzędnicy sądowi będą musieli legitymować się wyższym wykształceniem. Jaki kierunek sudiów wybrać, by zdobyta wiedza zaowocowała poprawą wykonywania obowiązków w sądzie, w konsekwencji zaś wpłynęła na zwiększenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości? Przeprowadzone w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” badania opinii publicznej ujawniły, że ponad 40

Opublikowano w Numer 8 » Obsługa interesanta

Prawo upadłościowe – zmiany pod rozwagę

Opinie sugerujące, że pozostawienie prawa upadłościowego w obecnym kształcie grozi katastrofą obrotu gospodarczego, mają charakter demonizujący. Korekty p.u.n. są konieczne, ale tylko uwzględniające postulaty praktyki i poparte analizą naukową – pisze sędzia Anna Hrycaj z SR Poznań – Stare Miasto. Obecny kształt ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r., Nr 175,

Opublikowano w Numer 7 » Opinie