Archiwum Bloga

Podsumowanie roku w Ministerstwie Sprawiedliwości

17 listopada 2016 r. Minister Zbigniew Ziobro oraz wiceministrowie podsumowali dokonania Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym roku działania rządu Premier Beaty Szydło. W tym czasie w resorcie powstało 47 projektów ustaw, z których 10 zostało ostatecznie uchwalonych (9 weszło już w życie, a z jedną stanie się tak 1 października 2017 r.). To gruntowne zmiany w prawie, które mają dać obywatelom

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 31 » Aktualności

Więcej praw w dochodzeniu roszczeń

15 listopada 2016 roku Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy, która ułatwi przedsiębiorcom, a także zwykłym obywatelom, dochodzenie roszczeń od zagranicznych dłużników. Zatwierdzona przez Radę Ministrów nowelizacja Kodeksu postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie przepisy do wymogów unijnych. Zaproponowane rozwiązania zapewnią skuteczne wykonywanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku

Tagi:
Opublikowano w Informacje

Projekt ustawy o Komisji Weryfikacyjnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy powołującej Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Komisja, w myśl projektu, będzie nadzwyczajnym organem administracji publicznej. Stanie na straży interesu publicznego wobec procederu wyłudzania nieruchomości w Warszawie. Zyska uprawnienia – m.in. oparte na Kodeksie postępowania administracyjnego – pozwalające na efektywne działanie i wskazanie naruszeń prawa. Trzeba

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Aktualności

Eksperci o konfiskacie rozszerzonej

10 października 2016 r. na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, polscy i zagraniczni specjaliści spotkali się w Warszawie na Konferencji Międzynarodowej „Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z przestępczością zorganizowaną”. Tematem debaty były rozwiązania prawne, które gwarantują skuteczne zwalczanie wielkich oszustw i afer gospodarczych.   Rzeczą dla nas bezcenną jest pozyskiwanie doświadczeń i wiedzy, na temat praktycznego stosowania w innych

Tagi:
Opublikowano w Numer 30 » Aktualności

Usprawnienia w wymiarze sprawiedliwości

5 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nowela zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów – obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Projektowane wydłużenie terminu, w którym można

Opublikowano w Numer 30 » Aktualności

Wyższe standardy praworządności i ochrony praw człowieka

Nie pięć, lecz dziesięć lat przysługiwać ma każdemu obywatelowi na wznowienie zakończonego prawomocnym wyrokiem postępowania cywilnego. Przewiduje to projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zaaprobowany przez rząd 4 października 2016 r. Przyjęte rozwiązania zapewnią należytą ochronę prawną wszystkim obywatelom, których prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości. Zatwierdzona przez Radę Ministrów propozycja nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wynikła z konieczności wykonania

Opublikowano w Numer 30 » Aktualności

Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

18 lipca 2016 r. podczas konferencji prasowej, w której obok ministra Zbigniewa Ziobro wzięła udział m.in. senator Lidia Staroń, zaprezentowano zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z lichwą.  – Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Aktualności

Więcej jawności w procesie karnym

Zwiększenie transparentności procesów karnych – to główny cel podpisanej 11 lipca 2016 r. przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nowymi przepisami prokurator będzie mógł zgłaszać wiążący sprzeciw wobec wyłączenia jawności rozprawy.

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Aktualności

Koniec z bezkarnością za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

15 lipca 2016 r. na konferencji prasowej, w której obok Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wziął udział Sekretarz Stanu Michał Wójcik, przedstawiono przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.  – Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach.

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Aktualności

Michał Wójcik Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

29 kwietnia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, powołała Michała Wójcika na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pełnomocnika do spraw Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości.   Michał Wójcik – ur. 17 kwietnia 1971 r. w Krakowie, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poseł na Sejm V i VIII kadencji.

Opublikowano w Numer 28 » Aktualności

Zbigniew Ziobro nowym Ministrem Sprawiedliwości

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, wręczył 16 listopada 2015 roku Zbigniewowi Ziobrze akt powołania na urząd Ministra Sprawiedliwości. Zbigniew Tadeusz Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając w 1997 roku egzamin prokuratorski. W 1999 roku założył w Krakowie Stowarzyszenie „Katon”

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności

1500 punktów pomocy prawnej

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zacznie funkcjonować system darmowych porad prawnych. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa 25 sierpnia 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP. Powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych, ogólnopolski system

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności

Mediacja jako alternatywa dla procesu

Szybciej, taniej, skuteczniej – to niewątpliwie zalety mediacji. Uczestnicy konferencji „Mediacja jako nowa kategoria działalności prawniczej” zastanawiali się, jak skutecznie przekonywać sądy, prawników, a przede wszystkim – zwaśnione strony, do tej alternatywnej metody rozstrzygania sporów. Zalet mediacji nie sposób przecenić. Jest tańsza dla stron i sądu, pozwala szybciej zakończyć spór i – co najważniejsze – nie rujnuje stosunków pomiędzy jego uczestnikami. Jest także

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności

Unijne fundusze

Ponad 11 mln spraw rozpatrzonych przez e-sąd, e-protokół w 239 sądach w ponad 2 tys. sal rozpraw, ponad 6 tys. spółek z o.o., jawnych i komandytowych zarejestrowanych w ciągu 24 godzin przez internet, dostęp do ponad 20 mln ksiąg wieczystych i KRS online, 92 punkty obsługi interesanta w sądach, spotkania edukacyjne dla młodzieży – to tylko niektóre efekty działań zrealizowanych przez

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności

Poradnik dla dziennikarzy

Rzetelne przygotowanie dziennikarza do pracy w sądzie ma ogromne znaczenie dla przekazywanych przezeń informacji. Relacjonowanie procesów, pozyskiwanie informacji z akt postępowania to nie tylko wypełnianie informacyjnej roli mediów. To także edukowanie społeczeństwa oraz odpowiedzialność za przekazywane treści, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony prawem gwarantowanych interesów stron uczestników postępowań oraz dobra wymiaru sprawiedliwości. „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy” – opracowanie Zespołu ds. Standardów

Opublikowano w Numer 27 » Aktualności