Archiwum Bloga

Między deregulacją a lepszą legislacją

Na deregulację dostępu do zawodów warto spojrzeć w szerszym kontekście procesu eliminowania z obowiązującego prawa przepisów „zbędnych” oraz ulepszania samych mechanizmów legislacyjnych. W działaniach z zakresu better legislation przodują kraje anglosaskie. W Polsce jaskółką czyniącą wiosnę może stać się prawidłowo stosowana instytucja oceny skutków regulacji. Zjawisko przeregulowania, „inflacji prawa” – rozumiane jako znaczący wzrost liczby przepisów znajdujących się w obrocie

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda