Archiwum Bloga

Stop piratom drogowym

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD 130). Wprowadza on modyfikacje do kilku aktów prawnych, których przedmiotem są szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chodzi o kilka kwestii, które od dłuższego czasu nurtowały policjantów, prokuratorów i sędziów, a także opinię publiczną.

Tagi:
Opublikowano w Numer 31 » Aktualności

Nowelizacja k.p.k.: rola tez dowodowych

Po 1 lipca 2015 r. w praktyce procesu karnego znacznemu wzmocnieniu uległo znaczenie tezy dowodowej. Stało się tak za sprawą zmian art. 167 k.p.k. w zakresie inicjatywy dowodowej oraz samego przeprowadzania dowodów – w szczególności w przypadku przeprowadzania dowodów z urzędu. Najogólniej rzecz ujmując, teza dowodowa to określenie okoliczności, która ma być udowodniona w postępowaniu dowodowym lub za pomocą danego dowodu. Ponieważ in casu nie musi

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Dobre Praktyki

Sędzia, czyli arbiter

Nowa rzeczywistość normatywna, która w dniu 1 lipca 2015 r. zastanie sędziów orzekających w sprawach karnych w zakresie modelu postępowania jurysdykcyjnego, a zwłaszcza jego najważniejszego etapu – rozprawy głównej – niesie ze sobą zmiany niemające precedensu na przestrzeni ostatnich 70 lat. Oto omówienie najważniejszych z nich. Zmiany w modelu postępowania karnego określane są jednym słowem: kontradyktoryjność. Nie chodzi oczywiście o to, że kontradyktoryjność była dotychczas obca praktyce

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Wokanda