Archiwum Bloga

Nowe regulacje dotyczące mediacji

Z początkiem tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące mediacji w sprawach cywilnych – w tym również gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy (wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów). Ustawa upowszechniająca mediację wprowadziła system usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, które mają zachęcić strony do podjęcia

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Dobre praktyki

Mediacja – nowe otwarcie

Rola sędziów w promowaniu mediacji Mediacje w sprawach cywilnych funkcjonują od 2005 roku, jednak zaledwie 0,2 proc. spraw trafia na tę ścieżkę. Niska jest i liczba mediacji, i dynamika wzrostu. Jedna z głównych barier to brak wiedzy o polubownych metodach. Strony pozostające w konflikcie nie orientują się, czym jest mediacja i dlatego rzadko się na nią decydują. Dlatego część nowych rozwiązań ma na celu uświadomienie stronom, że mediacja

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Aktualności