Archiwum Bloga

Mediacje bardziej atrakcyjne

Zwiększenie wiedzy społeczeństwa, zwłaszcza przedsiębiorców, o możliwościach i korzyściach wynikających z polubownego rozwiązania konfliktu, zachęcenie sędziów do kierowania spraw do mediacji oraz wzmocnienie pozycji mediatora. Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Gospodarki rekomendują przyjęcie systemowych zmian w prawie, które mają szansę odciążyć sądownictwo oraz zmniejszyć koszty rozwiązywania sporów dla stron. Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że konflikty w sprawach gospodarczych generują dla polskich przedsiębiorców nawet 40 mld zł kosztów

Opublikowano w Numer 22 » Wokanda