Archiwum Bloga

Biegli z przeszkodami

Normując instytucję biegłego sądowego w akcie o charakterze ustawowym należy poprawić, a nie pogorszyć, warunki korzystania z niej oraz postarać się nie zdekomponować standardów wypracowanych w procedurach sądowych – pisze sędzia Dariusz Wysocki. Biegły sądowy, w znaczeniu funkcjonalnym, jest źródłem dowodowym, a jego opinia pozostaje dowodem (środkiem dowodowym) podlegającym swobodnej, acz obwarowanej przez ustawę rygorami zgodności z zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego, ocenie sądu.

Opublikowano w Numer 23 » Opinie

Zwolnienie gorsze od choroby

Do przewlekłości postępowań sądowych przyczyniają się wadliwe rozwiązania organizacyjno-prawne, w tym sposób usprawiedliwiania niestawiennictwa na wezwanie (zawiadomienie) organu prowadzącego postępowanie – pisze sędzia. Powszechnie wiadomo, że zaświadczenie lekarskie jest w stanie zapewnić realizację nie tylko funkcji związanej z ochroną zdrowia i prawidłową rekonwalescencją, ale pozwala też ochronić osobę, której dotyczy, przed obowiązkami prawnymi. Lekarze nie zawsze potrafią lub chcą odnaleźć i wyważyć właściwe proporcje między

Opublikowano w Numer 22 » Opinie