Powstał Departament Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

Reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka oraz zapewnienie należytej ochrony tych praw podczas postępowań prowadzonych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości – oto najważniejsze zadania nowego departamentu MS. Od momentu utworzenia w grudniu ub.r., Departament Praw Człowieka zajął się rozpatrywaniem indywidualnych skarg i wniosków w sprawach dotyczących łamania praw obywatelskich. Jednym z priorytetów DPC są również działania służące poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych. Departament koordynuje prace nad doskonaleniem systemu pomocy ofiarom przestępstw – prawnej, finansowej, psychologicznej czy organizacyjnej. W skład DPC wchodzą: Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem, Wydział ds. Międzynarodowych Mechanizmów Kontroli oraz Wydział ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Redakcja

Tagi:

Postępowania coraz sprawniejsze

924 tys. – o tyle w 2009 r. wzrosła liczba spraw załatwionych przez sądy powszechne. Jednocześnie sądownictwo znacznie zmniejszyło zaległości z poprzednich lat – spraw niezałatwionych było mniej o 184 tys., tj. o 10,5 proc. Ze wstępnych danych statystycznych opracowanych w MS wynika, że sądy powszechne w 2009 r. odnotowały wpływ 11 897 tys. spraw, czyli o 687 tys. więcej, niż rok wcześniej (wzrost o 6,1 proc.). Wraz ze znacznym wzrostem wpływu, zwiększyła się też liczba spraw, które zostały przez sądy rozpatrzone – z 11 155 tys. w 2008 r. do 12 080 tys. w 2009 r. (wzrost o 8,2

Tagi:

Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (KKPK)

Ruszyły Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Ich najważniejszy cel to uproszczenie procedury karnej w kierunku skrócenia czasu trwania postępowań. Zespołem wybitnych prawników kieruje prof. Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 3 grudnia ubiegłego roku i zostało poprzedzone wręczeniem przez ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego aktów powołania jej członkom. Komisja nie przewiduje prac nad stworzeniem nowych kodeksów (z wyjątkiem kodeksu wykroczeń), jej głównym zadaniem będzie za to, jak deklaruje prof. Zoll, uporządkowanie procedury w celu skrócenia czasu prowadzenia postępowań karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i czynności sędziowskich. Komisja skoncentruje się też na kodeksowych zasadach

Tagi:

Z dziekanami o aplikacjach

Wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym – o tym dyskutowano podczas spotkania Ministra Sprawiedliwości z dziekanami i prodziekanami ds. dydaktycznych wydziałów prawa szkół wyższych. W czasie konferencji, która odbyła się w dniach 18-20 stycznia br., omówiono wyniki wrześniowych egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Podczas ostatniego naboru najlepszymi kandydatami okazali się absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli dziekani 14 uniwersytetów oraz 10 uczelni niepublicznych. Resort sprawiedliwości reprezentował minister Krzysztof Kwiatkowski oraz Podsekretarze Stanu – Jacek Czaja i Piotr Kluz. W spotkaniu uczestniczyła

Tagi: ,

Porozumienie z radcami

Krajowa Rada Radców Prawnych dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw

Krajowa Rada Radców Prawnych, w ślad za adwokatami i Federacją Organizacji Pozarządowych działających na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dołączyła do ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz koordynatorzy Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem podpisali 8 lutego 2010 r. porozumienie, na którego mocy radcowie będą m.in. udzielać bezpłatnej informacji prawnej ofiarom przestępstw. Przedstawiciele Okręgowych Izb Radców Prawnych rozpoczną stałą współpracę z Ośrodkami, zaś reprezentant KRRP będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem. – Szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te

Trwa kampania

Telewizyjne spoty, radiowe audycje, billboardy, plakaty – wszystko z myślą o ofiarach przestępstw, ich prawach oraz możliwościach otrzymania pomocy. Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiło do realizacji ogólnopolskiej kampanii pt. „Poznaj swoje prawa. Wyjdź z cienia. Pozwól sobie pomóc” podejmującej temat osób pokrzywdzonych przestępstwem. W pierwszym kwartale 2010 r. kampania prowadzona jest przy użyciu 30-sekundowych spotów radiowych i telewizyjnych. Już wkrótce przekaz trafi na billboardy, zaś na jesieni planowane jest powtórzenie emisji telewizyjnych spotów. Na realizację kampanii zarezerwowano kwotę ok. 1 mln zł. Celem kampanii jest przekonanie pokrzywdzonych, by

Szkolenia: pokrzywdzeni

Od września 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi cykl szkoleń dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z pokrzywdzonymi oraz wprowadzanie do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, funkcjonującego obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej, katalogu dobrych praktyk w działaniach na rzecz ofiar przestępstw. Trzydniowe warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów – praktyków i pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również prawników, w tym sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie. Pierwszego dnia (część psychologicznopedagogiczna) uczestnicy szkolenia poznają techniki przesłuchania osoby pokrzywdzonej minimalizujące ryzyko jej wtórnej wiktymizacji, a także