Proces w sieci

Portal dostępowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Najpierw użytkownik loguje się do listy prowadzonych spraw. Po wybraniu jednej z nich widzi jej szczegóły, w tym np. sygnaturę, przedmiot i wartość sporu, uczestników postępowania. Korzystanie z internetowego portalu dostępowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu umożliwia też śledzenie na bieżąco losów prowadzonych w tym sądzie spraw. Idea narodziła się kilka lat temu w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomysł był prosty – za pośrednictwem Internetu użytkownicy powinni łatwo i szybko dowiadywać się o swoich sprawach prowadzonych w sądzie, czyli mieć możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest postępowanie, jakie czynności zostały wykonane oraz jakie są

Tagi: , ,

Biegli bardziej biegli?

Biegli sądowi

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad aktem prawnym, który w sposób kompleksowy ureguluje kwestie związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych. Zmiany są konieczne, bo dziś na opinię uznanych specjalistów sądy i organy ścigania muszą czekać zbyt długo. W polskim systemie obowiązuje dziś kilka aktów prawnych regulujących kwestie związane z działalnością biegłych sądowych. Przepisy związane z przeprowadzaniem dowodu z opinii biegłego znalazły się w procedurach karnej i cywilnej. Natomiast regulacje dotyczące funkcjonowania biegłych zawarto w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z 2005 r. wydanego na podstawie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wynagrodzenia biegłych reguluje natomiast dekret z 1950 r. o

Tagi: , , ,

Sędzia idealny

Sąd - rozprawa

Dla Polaków korzystających z usług wymiaru sprawiedliwości najważniejsza jest postawa sędziego. Oczekują od niego m.in. sprawiedliwości, bezstronności, kultury, znajomości prawa. Mniejszą wagę ankietowani przywiązują do jakości pracy sekretariatów i warunków lokalowych sądów. To wnioski płynące z badań przeprowadzonych w latach 2010-2011 przez SMG/KRC na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wspomniane badania pokazują również, że – wbrew powszechnemu przekonaniu – opinie o sądach nie są tak złe, jak wynikało to z wcześniejszych analiz. Wnioski z badań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 r. (autorstwa pracowni Homo Homini), były druzgocące – wynikało z nich, że tylko 37 proc. Polaków dobrze ocenia

Tagi: , , ,

Na wokandzie ETPCz

Siedziba ETPCz w Strasburgu.

Prezentujemy zestawienie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce, obejmujące okres od października do listopada 2011 r. W październiku 2011 r. Trybunał wydał w sprawach polskich siedem wyroków, z których 6 odnosiło się do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencjiw różnych jego aspektach – tak w kontekście postępowań przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Natomiast jeden z nich dotyczył kwestii naruszenia swobody wypowiedzi w związku z orzeczeniem wydanym przez sąd lekarski w postępowaniu dyscyplinarnym. W październiku o nadmiernej długości postępowania W sprawie M. Orlikowski i J. Orlikowska przeciwko Polsce Trybunał potwierdził fakt wystąpienia zarzucanego przez skarżących naruszenia art.

Tagi: ,

Bliżej nowego k.p.c.

Ksiązki, kodeksy

Na jednym z ostatnich posiedzeń plenarnych Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przyjęła założenia nowego k.p.c. Istotą wielu z nich jest przyspieszenie postępowań. Jakie zmiany czekają prawo procesowe? Prace nad nowym kodeksem postępowania cywilnego ruszyły w lutym 2011 r., gdy funkcję przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego objął prof. Tadeusz Ereciński – procesualista, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wcześniejsze prace Komisji, jeszcze pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego, koncentrowały się na prawie materialnym. Ich zwieńczeniem było stworzenie projektu, który obecnie obejmuje księgę pierwszą nowego Kodeksu cywilnego, prawo rzeczowe, spadki oraz część ogólną zobowiązań. Założenia nowego Kodeksu postępowania cywilnego Komisja przyjęła na posiedzeniu plenarnym w

Tagi: , , ,

15 lat, 25 lat, dożywocie

Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, listopad 2011 r.

Możliwe zmiany katalogu kar i środków karnych to motyw przewodni kolejnej z cyklu konferencji zorganizowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Konferencję plenarną, która odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie w dniach 15-16 listopada 2011 r., poprzedziło sformułowanie przez Komisję katalogu pytań, na które odpowiedzi poszukiwano zarówno w przygotowanych przez prelegentów referatach, jak i w dyskusji zgromadzonych gości. Referaty zostały przygotowane przez prof. Zofię Sienkiewicz, dr hab. Janusza Raglewskiego oraz dr Dariusza Kalę, sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wymienione osoby miały się wypowiedzieć co do potrzeby zmian w polskim systemie kar i środków karnych. Kara pozbawienia wolności

Tagi: ,

Mediacja lepsza niż proces

Konferencja - Mediacja w Polsce – stan i perspektywy

Liczba przeprowadzanych mediacji w Polsce rośnie, ale wciąż jest zbyt niska. Co zrobić, by mediacja była szerzej i skuteczniej stosowana? Oto relacja z konferencji „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”, która odbyła się 19 października w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Alternatywne metody rozwiązywania sporów nie są w Polsce powszechnie stosowane. Tak zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”, którą zorganizowano z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Z drugiej strony podkreślano, że – jak wskazują przykłady wielu krajów – mediacja jest skazana na sukces. – Temu sukcesowi powinniśmy dopomóc, dlatego mediacji potrzebne są zmiany systemowe–

Tagi: , ,

Książki prawnicze

Marcin Kokoszczyński, Grzegorz Wierczyński – „System informacji prawnej w pracy sędziego”

Co roku wydawcy wprowadzają na polski rynek kilka tysięcy publikacji książkowych skierowanych do prawników. Są wśród nich zarówno pozycje nowe, jak i kolejne wydania uznanych tytułów. W tej rubryce chcielibyśmy przybliżyć książki prawnicze, które ukazały się lub w najbliższym czasie ukażą na rynku wydawniczym. Z nadzieją, że omawiane publikacje staną się użyteczne w Państwa pracy. Metodologia pracy sędziego Marcin Kokoszczyński, Grzegorz Wierczyński – „System informacji prawnej w pracy sędziego” Według informacji pochodzących od jednego z producentów systemów informacji prawnej, przeciętny użytkownik wykorzystuje zaledwie 20-30 proc. możliwości takich programów. Już tylko to stwierdzenie wskazuje na celowość sięgnięcia po książkę będącą wspólnym

Oburzony

Adam Bodnar

Jestem oburzony, kiedy dowiaduję się, że przy sporządzaniu wyroków powszechnie stosuje się technikę „kopiuj-wklej”. Jestem oburzony, kiedy polska Temida unika podejmowania merytorycznych decyzji. Ciągnące się w nieskończoność procedury, strukturalna niewydolność, przyzwolenie na marazm i bylejakość. Nie można pozostać biernym. Trzeba głośno powiedzieć: dość. Nie należę do Ruchu Oburzonych. Nie popieram postulatów uczestników Marszu Oburzonych z Warszawy. Nie przyłączyłbym się też do tych z Wall Street. Jestem jednak – podobnie jak wielu zwyczajnych obywateli – oburzony i wciąż mi nie przechodzi. Oburzony wieloma, mniejszymi i większymi, chorobami toczącymi od lat polski wymiar sprawiedliwości. Jestem oburzony, kiedy brak ogólnego obycia kilku wysokopostawionych

Tagi: ,

Wykreślić art. 212 k.k.?

Andrzej Zoll

Warunkiem bezkarności pomówienia jest prawdziwość postawionego zarzutu. Postawienie tego warunku w żaden sposób nie utrudnia dostępu do debaty publicznej, z całą pewnością natomiast sprzyja zachowaniu jej odpowiedniego poziomu. Ostatnio uaktywnili się znacznie przeciwnicy karalności pomówienia. Zarówno dziennikarze, jak i przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, patronują ruchowi „Wykreślić art. 212 k.k.”. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podnoszą oni, że utrzymywanie zakazu zachowania opisanego w art. 212 k.k. prowadzi do ograniczenia debaty publicznej będącej przecież warunkiem rozwoju demokracji. Zauważyć tymczasem wypada, że, po pierwsze, Trybunał w Strasburgu w żadnym ze swoich orzeczeń nie uznał karalności pomówienia innej osoby lub

Tagi: , ,

Minister od reform

Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości

Z dniem 18 listopada 2011 r. premier Donald Tusk powołał Jarosława Gowina na urząd Ministra Sprawiedliwości. Nowy szef resortu jest doktorem nauk politycznych, publicystą, posłem, współzałożycielem i rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jarosław Gowin ma 50 lat. Urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1989- 1994 pełnił funkcję sekretarza redakcji katolickiego miesięcznika „Znak”, w latach 1995-2005 – redaktora naczelnego tego pisma. Jarosław Gowin był też pomysłodawcą Dni Tischnerowskich oraz Uniwersytetu Latającego ZNAK-u, pomysłodawcą i współzałożycielem Wyższej Szkoły Europejskiej

Tagi: ,

Sędzia w czasach kryzysu

Teresa Romer

W sytuacji braku ekonomicznej stabilności przedsiębiorstw a nawet całych państw, w obliczu zagrożenia dla dobrobytu obywateli, obrona sędziowskich pryncypiów jest kwestią zasadniczą. I nie chodzi tu o pryncypia w postaci sędziowskich uposażeń. Zarówno idealistyczne, jak i pragmatyczne poglądy na rolę sędziego zależą od prawnej i politycznej kultury kraju, w którym sędziemu przyszło działać. Z kolei wizerunek pojedynczego sędziego wpływa na stosunek społeczeństwa danego kraju do całego wymiaru sprawiedliwości. Właśnie o ten wizerunek w czasach kryzysu postanowili zadbać sędziowie portugalscy. W dniach 29-31 października 2011 r. w Ponta del Gada na Wyspach Azorskich odbył się IX Kongres Sędziów Portugalskich. Spotkanie to

Tagi: , , ,

Sądy według Kowalskiego

Wizerunek sądów wg przeciętnego Kowalskiego

Niemal połowa społeczeństwa pozytywnie ocenia funkcjonowanie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Notowania Temidy w najnowszym sondażu znacznie poprawiły się w stosunku do ocen wystawionych trzy lata temu. Polacy chwalą dostępność procedur sądowych, krytykują jednak opieszałość i biurokrację. Opublikowany w grudniu 2011 r. „Raport z badania wizerunku wymiaru sprawiedliwości oraz oceny reformy wymiaru sprawiedliwości przez opinię publiczną”, przygotowany przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, zawiera analizę wywiadów przeprowadzonych na grupie 1,5 tys. Polaków. To drugi tego typu raport przygotowany w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki poprzedniego sondażu, przeprowadzonego na przełomie

Tagi: , , ,

Ministerstwo nieustępliwego dialogu

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin

O planach reformy wymiaru sprawiedliwości, konieczności współpracy ze środowiskiem sędziowskim i zaletach dialogu rozmawiamy z Jarosławem Gowinem, nowym Ministrem Sprawiedliwości. – Dlaczego zdecydował się Pan objąć „resort gorących krzeseł”? Dlaczego Pan – intelektualista, wyznawca tradycyjnych wartości? – Byłem zaskoczony propozycją Pana premiera, ale po kilkunastogodzinnym namyśle doszedłem do wniosku, że skoro wielokrotnie mówiłem o potrzebie reform, w tym reformy sądownictwa, to nie powinienem zawieść okazanego mi zaufania. Po pierwsze – mam duże doświadczenie w zarządzaniu instytucjami. Po wtóre – wiem, w jakim kierunku powinny iść zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Po trzecie – posiadam, znaną zresztą premierowi, umiejętność doboru kompetentnych współpracowników.

Tagi: , , ,