CIA i lekceważenie Strasburga

Adam Bodnar

Przez 20 lat Polska mogła pochwalić się wzorową współpracą z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, za co byliśmy szanowani i cenieni. Tymczasem w sprawie więzień CIA zachowujemy się dokładnie tak, jak rządy państw niedemokratycznych. Niespełna dwa lata temu na łamach kwartalnika „Na Wokandzie“ opublikowałem felieton pt. „Trywializacja Strasburga“. Wskazałem w nim, że w Polsce przyzwyczailiśmy się do licznych wyroków ETPCz stwierdzających naruszenie Konwencji. Kolejne krytyczne orzeczenia Strasburga nie niosły bowiem za sobą głębszej refleksji środowiska sędziowskiego. Od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło. W grudniu 2011 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła przemyślany zbiór rekomendacji dotyczący wykonywania wyroków strasburskich. W lutym 2013

Tagi: , ,

Zły urok zbrodni

Jacek Dubois

Sprawozdania z procesów karnych poza funkcją informacyjną powinny służyć edukacji prawnej, a w przypadku stwierdzenia winy podsądnego dowodzić, że nieuchronną odpowiedzią na zbrodnię jest kara. Niestety, często relacje przypominają igrzyska sprawiedliwości, których uczestnicy mogą przesądzać kwestię winy i kary. Przez ostatnie tygodnie media żyły sprawą Katarzyny W. oskarżonej o zamordowanie kilkumiesięcznej córki. Z większości komentarzy wynikało, że proces jest zbędny, bo dla dziennikarzy, którzy rzecz jasna nie mieli okazji zetknąć się z aktami sprawy, jej wina jest oczywista. Wyrok został wydany przez psychologa z profesorskim tytułem, który uznał oskarżoną za „czarownicę”. Relacje z procesu przyciągnęły rekordową widownię, a maksyma „gwałt

Tagi: , , ,

W świecie akt i komentarzy

prof. Piotr Hofmański - sędzią Sądu Najwyższego

O łączeniu pracy naukowej z orzekaniem, rewolucyjnych propozycjach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz o szansach dla młodych prawników – „Na Wokandzie” rozmawia z prof. Piotrem Hofmańskim, sędzią Sądu Najwyższego. Należy Pan do grupy prawników, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Czy to się da połączyć? Jak to się zaczęło? – Dziś, po prawie 20 latach orzekania w sądach, nie czuję się tu „obcym ciałem” (śmiech). Rozpocząłem swoją karierę sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Inaczej niż wielu kolegów, trafiłem tam nie z sądu okręgowego, a ze świata nauki, jako profesor tamtejszego uniwersytetu. – Sam Pan zgłosił się na wolne stanowisko

Tagi: , , , ,

O cnocie cierpliwości

Teresa Romer

Cierpliwość to umiejętność słuchania stron, wstrzymywania się z oceną, zachowania dystansu do siebie. Ale także, co pokazuje orzeczenie w sprawie dr G., sztuka pokornego poddania się krytyce. Wśród 10 przykazań sędziego ogłoszonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Sędziów znalazło się przykazanie: „Bądź cierpliwy”. Z kolei Lord Kanclerz Wielkiej Brytanii powiedział: „Życzliwy i cierpliwy człowiek, który nie jest prawnikiem o głębokiej wiedzy, będzie znacznie lepszym sędzią niż wybuchowy geniusz. Dobry sędzia musi spełnić trzy zasadnicze warunki: pierwszy – powinien mieć cierpliwość, drugi – powinien mieć cierpliwość, trzeci – powinien mieć cierpliwość”. Sędziemu nie wolno okazywać zniecierpliwienia, szczególnie w sali rozpraw. Nawet gdy argumentację

Tagi: , ,

Zawieszenie podwyższenia?

Andrzej Zoll

Nie bez praktycznego znaczenia dla polityki karnej, a w konkretnych sprawach także dla sądów, jest odpowiedź na pytanie, czy warunkowe zawieszenie wykonania określonej kary wpływa na zmianę charakteru prawnego tej kary. Wydawałoby się, że odpowiedź na to pytanie jest oczywista. W katalogu kar (art. 32 k.k.) nie są przewidziane – obok grzywny, kary ograniczenia wolności oraz kary pozbawienia wolności – odrębne kary polegające na połączeniu wymienionych kar ze środkiem probacyjnym w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary. Sprawa nie jest już jednak tak jednoznaczna, gdy weźmiemy pod uwagę treść art. 58 § 1 k.k., w którym jako kara stanowiąca – w

Tagi: , ,

Spółki – nowe rozdanie

Rejestracja spółek, temida

Rejestracja w dwa dni? Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadają, że w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych taki wariant może być realny już za półtora roku. W efekcie, usprawniając pracę sądów rejestrowych, polepszono by warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przy okazji Polska po raz kolejny poprawiłaby swoją pozycję w prestiżowym rankingu Banku Światowego „Doing Business”. Plany dotyczące skrócenia czasu rejestracji spółek zakończą się sukcesem, jeśli wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany przepisów prawa oraz uda się skomunikować ze sobą systemy teleinformatyczne Krajowego Rejestru Sądowego, Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego i ZUS. Na razie zmiany następują drobnymi krokami. Niewielkie, choć istotne uproszczenie

Tagi: , , , , ,

14 tys. aplikantów, 36 tys. czynnych prawników

Statystyk zdających

Resort po raz szósty opublikował analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Średnia liczba kandydatów ustabilizowała się na poziomie 10-11 tys. osób, zaś zdawalność od trzech lat stopniowo rośnie – w 2012 r. przekroczyła 50 proc. Mimo rosnącego nasycenia rynku usług prawniczych, kolejne roczniki absolwentów prawa nie rezygnują z marzeń o wykonywaniu wolnych zawodów. W 2012 r. o miejsca na aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej ubiegało się 11020 magistrów prawa. To o 102 osoby więcej niż rok wcześniej. Niezmiennie największą popularnością cieszyła się aplikacja radcowska, do egzaminu wstępnego przystąpiło 5912 osób (2343 uzyskały wynik pozytywny). W egzaminie na aplikację adwokacką wzięło

Tagi: ,

Czas na prawo karne materialne

Kodeksy karne

Zakończywszy prace związane z reformą procedury karnej, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego za niezbędne uznała dokonanie „przeglądu” instytucji prawa materialnego i zaproponowanie ich koniecznych korekt. Jakie konkretnie zmiany części ogólnej Kodeksu karnego brane są pod uwagę? Wciąż trwające prace nie pozwalają na zaprezentowanie ostatecznego i pełnego kształtu projektowanej nowelizacji, niemniej jednak już na obecnym etapie można pokusić się o zarysowanie kierunku zmian, jak również zaprezentować propozycje rozwiązań, które Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego uznała za celowe do wprowadzenia do porządku prawnego. Część z nich niechybnie wzbudzi ożywioną dyskusję w kręgu przedstawicieli doktryny oraz wśród praktyków prawa. Ewolucja czy rewolucja? Zmiany przepisów zawartych w trzech pierwszych rozdziałach Kodeksu Karnego nakierowane będą przede wszystkim na doprecyzowanie obowiązujących rozwiązań

Tagi: , , , ,

Więcej praw dla ofiar

Plakat Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem upłynęły pod znakiem ogłoszenia przez Parlament Europejski i Radę Unii dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony ofiar przestępstw. Tegoroczny, 13. z kolei, tydzień informacji i porad prawnych bezpłatnie udzielanych w całej Polsce, zyskał nazwę Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy obchodzono Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zastąpienie „ofiar” „osobami pokrzywdzonymi” miało wymiar nie tylko stylistyczny. Zmiana wyniknęła z potrzeby zapobiegania powtórnej wiktymizacji osób zgłaszających się po pomoc. – Zmieniliśmy nazwę ze względu na opinie osób pokrzywdzonych, które sygnalizowały, że nie chcą być nazywane ofiarami, gdyż kojarzy się to pejoratywnie i biernie. Chodzi o podkreślenie bardziej aktywniej roli, jaką

Tagi: ,

Na wokandzie ETPCz

Prezentujemy omówienie najciekawszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych między grudniem 2012 r. a lutym 2013 r. – ze szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć w sprawach polskich. We wspomnianym okresie na kanwie spraw przeciwko Polsce nie pojawiło się żadne orzeczenie Trybunału, które można by określić mianem przełomowego. W grudniu 2012 r. ETPCz wydał wprawdzie 12 wyroków przeciwko Polsce, dotyczyły one jednak jednego problemu – utraty przez skarżących uprawnień do wcześniejszych emerytur z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Z kolei w styczniu 2013 r. ogłoszono trzy wyroki w sprawach polskich – odnoszące się do problematyki nadmiernej długości tymczasowego aresztowania (Różański przeciwko Polsce, skarga nr 16706/11) oraz przewlekłości postępowań sądowych (administracyjnego – Andrzejczak przeciwko Polsce, skarga nr 28940/08, a także karnego – Ruprecht przeciwko Polsce,

Tagi: , ,