Gdzie najlepiej studiować prawo?

Jakość kadry, siła kształcenia, poziom absolwentów opuszczających mury uczelni – to główne kryteria brane pod uwagę przez twórców rankingów wydziałów prawa. Tego typu zestawienia publikuje m.in. Gazeta Prawna, w tym roku zaś po raz pierwszy także Rzeczpospolita wspólnie z miesięcznikiem Perspektywy. W Rankingu Szkół Wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw, którego wyniki ogłoszono w maju br., wśród wydziałów prawa i administracji zwyciężył Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce zajął WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś trzecie – WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ranking powstał na bazie opinii kadry akademickiej, opinii pracodawców oraz liczby publikacji i cytowań naukowców zatrudnianych przez oceniane wydziały. Inne kryteria oceny biorą

Tagi: ,

Magister od konkurencji

Prezes UOKiK wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji ogłosił drugą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską nt. ochrony konkurencji. Zwycięzca otrzyma nagrodę 5 tys. zł. Do konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą prawa antymonopolowego można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 czerwca 2009 do 30 czerwca 2010 roku. Jury oceni ich jakość merytoryczną, formę, także nowatorskie ujęcie zagadnienia oraz poziom edytorski. Nagroda za najlepszą pracę wynosi 5 tys. zł, druga i trzecia nagroda to odpowiednio 2 i 1 tys. zł. Dodatkowo Stowarzyszenie Prawa Konkurencji przyzna wyróżnienie (3 tys. zł) dla autora pracy, która swą tematyką obejmie praktyczny aspekt

Tagi:

Adapciak 2010

Adapciak to okazja do zapoznania się z realiami studiów prawniczych

Jesteś świeżo upieczonym studentem prawa lub administracji? Chcesz nawiązać nowe znajomości, zintegrować się z przyszłymi studentami? XIV Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny dla Studentów Prawa i Administracji „Adapciak 2010” to okazja, by poznać arkany życia studenckiego jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. W Adapciaku co roku bierze udział blisko 120 przyszłych studentów pierwszego roku prawa i administracji, a także kolejne 80 osób – organizatorzy wyjazdu, zaproszeni goście oraz studenci zagraniczni. W tym roku obóz odbędzie się w dniach 13-19 września w Jastarni. Jednak to nie nadmorska lokalizacja, a program imprezy ma sprawić, że na długo zapadnie ona w pamięci uczestnikom. Podczas obozu odbędą się

Tagi: ,

Pierwszy rok nowej aplikacji

Dobiega końca szkolenie aplikantów aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W nowym budynku nowocześnie wyposażonej szkoły, bogate w zajęcia praktyczne. Jak pierwszy rok zajęć widzą sami aplikanci? – Nie mam złudzeń. Na pewno zostanę skazany. Cała nadzieja w apelacji – mówi Michał Michałek tuż po wyjściu z sali rozpraw. Jest przerażony. Odpowiada za rozbój i wyłudzenie, prokurator domaga się dla niego kary pięciu lat pozbawienia wolności. – Chyba nie zrobiłem na sądzie dobrego wrażenia. W trakcie składania wyjaśnień ponosiły mnie nerwy i sędzia wypraszał mnie z sali, bym się uspokoił – żali się Michałek. Z wielką gorliwością bronił

Jak widzą tak piszą

Częstochowa dla interesantów

Biuro Obsługi Interesanta stawiane za wzór innym jednostkom wymiaru sprawiedliwości, ulotki w przystępny sposób tłumaczące sądowe procedury, winda przystosowana dla osób starszych i niepełnosprawnych. Takie standardy obsługi klienta obowiązują w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Z badań Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, że Częstochowa należy w tym względzie do krajowej czołówki. Siedziba Sądu Rejonowego i Okręgowego znajduje się w centrum miasta, przy ul. Dąbrowskiego. To charakterystyczna ulica. Zagęszczenie podmiotów zajmujących się obsługą prawną jest tu tak duże, że na Dąbrowskiego łatwiej sporządzić pozew, niż zrobić codzienne zakupy. Z budynkiem sądów sąsiaduje przez ścianę Prokuratura Okręgowa, a po drugiej

Kwestia fotela

Warunki pracy sędziego to również jego fotel – wielki, zdobny i niewygodny. Ma przydawać sądowi majestatycznej powagi. I przydaje. Jednakże siedzisko jest też zwykłym narzędziem pracy, dlatego powinno być funkcjonalne, jak każdy inny sprzęt. Ale nie jest. Prawdę mówiąc, nie zastanawiam się nad tym, czy fotel jest wygodny. Podczas rozprawy człowiek jest maksymalnie skupiony, szczególnie wtedy, kiedy trzeba obserwować świadków, żeby ocenić ich wiarygodność. O niczym innym się nie myśli. Ale po pracy, gdy emocje opadają, kręgosłup faktycznie doskwiera. W moim przypadku pewnie też dlatego, że jestem niewielkiej postury, więc siadam na brzegu i nie opieram się – zwierza się

Emocje na sali rozpraw

Intelektualna warstwa procesu pozostaje pod kontrolą wiedzy, na którą sędziowie pracują przez wiele lat. Aspekt emocjonalny postępowania niestety nie zawsze da się opanować wiedzą teoretyczną. Jak z emocjonalnymi wyzwaniami profesji sędziego radzić sobie samemu? Emocje, które pojawiają się w sali rozpraw, z reguły należą do tych nieprzyjemnych, często niszczących – agresja, strach, rozpacz, gniew, złość. Doświadczać ich mogą zarówno uczestnicy postępowania, jak i sędzia. Ten ostatni odpowiedzialny jest jednak za całość postępowania. Reżyser i protagonista w jednej osobie trzymać musi w swojej ręce wszystkie nici toczącego się dramatu. „Bez emocji!” – często słyszymy taką radę i równie często sami sobie

100 komorników rocznie

Komornik

Jednym z zasadniczych elementów wpływających na skuteczność egzekucji, a co za tym idzie na sprawność całego wymiaru sprawiedliwości, jest odpowiednia liczba komorników oraz panująca między nimi konkurencja. Ministerstwo Sprawiedliwości w ciągu ostatnich trzech lat znacząco zwiększyło tę liczbę. Co więcej, do 818 działających dziś kancelarii komorniczych do końca 2014 r. dołączy ponad 400 nowych. W ostatnich latach wpływ spraw do kancelarii komorniczych wykazuje tendencję wzrostową. W 1997 r. wyniósł on 685 328 spraw, w 2001 r. – 1 009 315, w 2005 r. – 1 684 331, w 2007 r. – 1 716 313, w 2009 r. zaś osiągnął poziom

Dodatkowe półtora roku dla syndyków

Już wkrótce jedynie syndycy posiadający licencję będą mogli prowadzić postępowania upadłościowe i naprawcze. Liczba takich osób pozostaje jednak na niezadowalająco niskim poziomie. Rozwiązanie tego problemu może stanowić przygotowywany w Senacie projekt nowelizacji ustawy o licencji syndyka. Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), zwaną dalej „ustawą”, wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, które w zasadniczej części dotyczą nabywania statusu uprawniającego do pełnienia funkcji w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Do czasu wejścia w życie wymienionej ustawy, kwestie uprawnień do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego bądź zarządcy regulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16

E-proces po fińsku

Dzięki konsekwentnej polityce rządu, który „cyfrowymi reformami” objął szereg aktywności życia społecznego, wykorzystanie technologii IT na każdym etapie postępowania sądowego to w Finlandii codzienność. Czy podobna ewolucja czeka również polskie sądownictwo? Wykorzystanie w fińskim sądownictwie najnowszych osiągnięć IT (ang. Information Technology) ewoluuje w błyskawicznym tempie. W ciągu kilku lat, ze zwykłego dostępu online do aktów prawnych, przekształciło się w umożliwienie elektronicznej komunikacji sądu ze stronami oraz modernizację przebiegu samego postępowania. W Polsce termin „informatyzacja” wprowadzono do języka prawnego dopiero w 2005 r., ustawą z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tymczasem w Finlandii proces wdrażania

Wyzwanie: dowód elektroniczny

Laboratorium

Może być filarem orzeczeń, ale często traci swój potencjał z powodu nieopatrznego naciśnięcia klawisza komputerowej klawiatury. Uregulowania prawne przystające do rzeczywistości nowych technologii, edukacja informatyczna dla sędziów i prokuratorów, wykwalifikowani biegli – tego wszystkiego trzeba, aby moc dowodu elektronicznego nie obróciła się w słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Definicji dowodu elektronicznego nie znajdziemy w przepisach prawa. Wiedzie on, podobnie jak np. zeznania świadków (dowód osobowy) czy łuski nabojów (dowód rzeczowy) do ustalenia okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Założona w 1992 r. International Organization on Computer Evidence (IOCE) – organizacja powołana w celu wymiany doświadczeń na temat informatyki śledczej i spraw

Cyfra na sali sądowej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Wymiar sprawiedliwości nigdy nie był szczególnie podatny na nowe rozwiązania technologiczne. Przez lata pracownicy sądów zdążyli przyzwyczaić się do żmudnego i czasochłonnego spisywania protokołów, sporządzania papierowych wokand czy gromadzenia akt spraw w wielotomowych teczkach. Teraz czas na zmiany. Zwykle zaczyna się z oporami. Bo nie ma zaufania, bo to kwestia przyzwyczajenia, bo brakuje umiejętności. Ale po kilku tygodniach użytkowania wszyscy zaczynają doceniać zalety technologii cyfrowej. Jest szybciej, a w dalszej perspektywie taniej. Do sądów w Polsce coraz śmielej wkracza nowoczesny sprzęt. – Dziesięć lat temu, gdy zaczynałem pracować jako sędzia, jeden komputer na wydział to było absolutne maksimum, zaś do

Prokurator – sędzia i jego pięciu zastępców

Andrzej Seremet

31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, rozdzielająca funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, Prokuratora Generalnego powołuje na 6-letnią kadencję Prezydent RP spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratorów. Do pełnienia tej funkcji KRS przedstawiła na początku br. dwóch kandydatów – dotychczasowego Prokuratora Krajowego Edwarda Zalewskiego oraz krakowskiego sędziego Andrzeja Seremeta, którego 5 marca 2010 r. Prezydent powołał na urząd Prokuratora Generalnego. 20 kwietnia nominowano trzech jego zastępców. Andrzej Seremet jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od połowy l. 80-tych orzekał w Sądzie Rejonowym, następnie w

Tagi: , ,

Pomoc dla bliskich ofiar katastrofy

Podpisanie porozumienia w sprawie pomocy rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej (od lewej: Maciej Bobrowicz, Lech Borzemski, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Michałowski)

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości przedstawiciele samorządu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego udzielili kilkudziesięciu bezpłatnych porad prawnych dla członków rodzin ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. 27 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości szef resortu Krzysztof Kwiatkowski podpisał z przedstawicielami samorządów prawniczych porozumienie dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej dla osób, które w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku straciły swoich najbliższych. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej podpis pod dokumentem złożył p.o. Prezesa Rady mecenas Andrzej Michałowski, w imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych – prezes Rady Maciej Bobrowicz, zaś w imieniu Krajowej Rady Notarialnej – prezes Rady Lech Borzemski. W ramach Porozumienia środowiska prawnicze udzieliły porad w

Tagi: