Garść nostalgii

32. Dubois OK_fmt

Uczę aplikantów, że jednym z podstawowych zadań obrońcy jest próba wdarcia się do sędziowskiego umysłu. Przewidzenie, co myśli o sprawie i jakie argumenty mogą go przekonać. W tym celu powinniśmy nieustanie obserwować mimikę sądu, kontrolując, jak reaguje na nasze argumenty. Wchodząc spóźniony na salę chciałem ukłonić się sądowi. Niestety, zamiast twarzy sędziego, dojrzałem dwa potężne monitory wyrastające znad stołu. Skłoniłem się zatem najnowszym osiągnięciom techniki z Doliny Krzemowej. Gdy zajmowałem miejsce na obrończej ławie, uświadomiłem sobie, że moja przygoda z sądem trwa już trzydzieści pięć lat. O tym, że chcę zostać adwokatem, wiedziałem już jako dzieciak, ale by obejrzeć prawdziwą rozprawę musiałem skończyć

Sądy i komunikacja po węgiersku

DSCF4752_c_fmt

Już po raz trzeci sędziowie i eksperci od komunikacji przyjechali do Budapesztu, aby kompleksowo omówić temat funkcjonowania sądów w rzeczywistości medialnej. W konferencji „Sądy i komunikacja”, zorganizowanej przez węgierską Akademię Sprawiedliwości udział wzięło 80 uczestników z 20 krajów. W tym roku szczególny nacisk położono na komunikację kryzysową sądów, wzmacnianie pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości oraz rejestrowanie rozpraw przed media. Wizerunek sądu – czyli co? W kategoriach biznesowych można powiedzieć, że kryzys w firmie, rozgrywający się na oczach mediów (lub początkowo nawet bez ich udziału), jest zagrożeniem dla marki, czyli m.in. dla pozytywnego postrzegania firmy przez klientów. W efekcie kryzys zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu firmy na rynku, także płynności finansowej. Pytanie –

Tagi:

Kryzysowy elementarz

zdj1_c_fmt

Komunikacja kryzysowa i wypowiedzi dla mediów – to główne tematy warsztatów dla rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Potrzeba warsztatów Wyniki ankiety przeprowadzonej przez zespół MS i KRS, wśród 50 rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych wskazały, że w sądach brakuje procedur związanych z komunikacją kryzysową (wg ankietowanych sędziów 85 proc. sądów apelacyjnych i okręgowych takich procedur nie ma). Dziś sprawny sąd to także taki, który dobrze porusza się w rzeczywistości medialnej. Nie chodzi o to, by przesadnie dbać o wizerunek, ale by umieć dobrze komunikować o wynikach swojej pracy, bo tego – od każdej instytucji państwowej – oczekuje opinia publiczna. Sędziowie coraz częściej pełnią swoją funkcję w otoczeniu kamer, w konsekwencji wzrasta

Rzecznik w sądowym kryzysie

ArturOzimek_c_fmt

Jest na pierwszej linii reagowania w sytuacji kryzysowej, do niego w pierwszej kolejności zwrócą się media, kiedy dzieje się źle. Czy może przygotować się do zarządzania kryzysem w sądzie? – O roli rzecznika w komunikacji kryzysowej pisze sędzia Artur Ozimek. Wymiar sprawiedliwości to miejsce, w którym często kumuluje się wiele różnych zdarzeń, będących źródłem różnych emocji. Emocje te z kolei przekładają się na informacje, które media przekazują społeczeństwu. Zazwyczaj, poza niezwykłym ładunkiem emocjonalnym, który skądinąd może być powodem tego, że informacja będzie niepełna albo wręcz nieprawdziwa, powodują konieczność interwencji ze strony rzecznika sądu. Jego rolą jest wyjaśnienie sytuacji albo sprostowanie treści już istniejącej informacji. W sytuacjach typowych, czyli

Mediacje budują zaufanie społeczne

sprawiedliwość a świad_fmt

Mediacja wspiera podjęcie dialogu i otwiera na szukanie punktów wspólnych mimo różnicy stanowisk. Stymuluje reaktywację wzajemnego zaufania między ludźmi i sprzyja budowaniu wiary we własne możliwości, a tym samym daje możliwość aktywnego dochodzenia swoich praw. Reaktywacja zaufania Trzeba zauważyć, że Polacy bezrefleksyjnie przekazując w ręce aparatu państwa rozwiązywanie sporów ograniczają swój wpływ na ich przebieg. Tym samym zrzekają się istotnego aspektu wolności obywatelskich, jakim jest prawo do decydowania o przebiegu swojego sporu. Taka łatwość oddawania władztwa nad konfliktem i zdawania się na cudzy osąd sprawy świadczy o obawie podjęcia „ryzyka” wzięcia spraw (w tym sporów) we własne ręce. Po części

Badania tekstyliów

Identyfikacja_c_fmt

Powszechność użytkowania różnorodnych tekstyliów i ich wysoka podaż na rynku konsumenckim sprawia, iż w postępowaniu przygotowawczym i sądowym mogą one stanowić dowód o istotnym znaczeniu. W większości przypadków w chwili zdarzenia tekstylia znajdują się w bezpośrednim otoczeniu jego uczestników. Mają one wówczas zdolność zatrzymywania na swojej powierzchni lub wchłaniania różnorodnych śladów (np. krwi, naskórka, substancji łatwopalnych, fragmentów powłoki lakierowej pojazdu, pozostałości powystrzałowych), mogą ulec specyficznej deformacji w warunkach zdarzenia (np. rozerwaniu, nadtopieniu), a także stanowić źródło mikrośladów kontaktowych w formie fragmentów odłączonych włókien. Dlatego też bardzo istotne z punktu widzenia odtworzenia przebiegu zdarzenia zgodnie z rzeczywistością są specjalistyczne badania wyrobów włókienniczych, z których została wykonana np. odzież ofiary i podejrzanego, a także elementy wyposażenia mieszkań

Nowi ministrowie

Patryk Jaki_c_fmt

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołała Patryka Jakiego na stanowisko Sekretarza Stanu oraz Marcina Warchoła, Łukasza Piebiaka i Bogdana Święczkowskiego na stanowiska Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w MS (ur. 11.05.1985 r. w Opolu) – absolwent studiów politologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wybrany na radnego miasta Opola V i VI kadencji. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz szefem klubu radnych, członkiem komisji doraźnych: bezpieczeństwa i porządku, ochrony środowiska, ds. Euro 2012 oraz opiniującej kandydatów na ławników. Laureat Fundacji im. K. Adenauera: „Lider Samorządu” (program fundacji na rok 2007). Poseł

Tagi:

Pożegnanie

Zbrojewska Monika_dokt_fmt

30 października 2015 roku zmarła dr hab. Monika Zbrojewska, była wiceminister sprawiedliwości. Dr hab. Monika Zbrojewska była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w latach 2002 -2005 odbyła aplikację prokuratorską. W latach 2003-2008 ekspert Sejmowych Komisji Śledczych, w latach 2006-2014 prowadziła praktykę adwokacką. W latach 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2005-2008 pełniła funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla doktorantów na Uniwersytecie Łódzkim, a od 2008 do 2012 roku została powołana na członka komisji dyscyplinarnej ds. studenckich w tej uczelni. W 2008 roku została członkiem zespołu powołanego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego do opracowania zmian w kodeksie postępowania karnego. Od

Tagi: