Mapa strony

Kategorie
Starsze artykuły
 1. Podsumowanie roku w Ministerstwie Sprawi[...]
 2. Projekt ustawy o Komisji Weryfikacyjnej
 3. Więcej praw w dochodzeniu roszczeń
 4. Zawodowe egzaminy prawnicze w orzecznict[...]
 5. Co nowego w egzaminach prawniczych
 6. Przyjazne pokoje przesłuchań
 7. Międzynarodowe adopcje rodzinne
 8. Przepadek w prawie karnym – natura[...]
 9. Środek tymczasowy w postępowaniu przed T[...]
 10. Na wokandzie ETPCz
 11. Odpowiedzialność i przejrzystość w sądac[...]
 12. Rejestr Spadkowy – elektroniczna b[...]
 13. Najważniejsze jest dobro dziecka
 14. Nieodpłatna pomoc prawna w praktyce
 15. Stop piratom drogowym
 16. Biurowość sądowa, czyli o sprawach, któr[...]
 17. Badania pozostałości powystrzałowych
 18. Koszty mediacji
 19. Zarząd spółki nie zawsze gra do tej same[...]
 20. Która aplikacja lepsza – radcowska[...]
 21. Alimenty międzynarodowe
 22. Eksperci o konfiskacie rozszerzonej
 23. Egzamin prawniczy z odwołaniem
 24. Czy „mecenas” brzmi dzisiaj dumnie?
 25. Aplikacje adwokacka i radcowska – zasady
 26. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – [...]
 27. Notariusz w elektronicznym postępowaniu [...]
 28. W stronę ochrony autonomii rodziny
 29. Uelastycznienie systemu kar
 30. Strasburg a skuteczny krajowy środek pra[...]
 31. Na wokandzie ETPCz
 32. Ławnicy – potrzeba zmian
 33. Uprowadzenia rodzicielskie
 34. Jak skutecznie przeciwdziałać piramidom [...]
 35. Nowe rozwiązania legislacyjne w walce z [...]
 36. Usprawnienia w wymiarze sprawiedliwości
 37. Dobra zmiana w prokuraturze
 38. Znak towarowy w polskim prawie
 39. Przestępczość gospodarcza – aspekt specj[...]
 40. Wyższe standardy praworządności i ochron[...]
 41. System dozoru elektronicznego w praktyce
 42. Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa[...]
 43. O dobre imię Polski
 44. Koniec z bezkarnością za przestępstwa i [...]
 45. Więcej jawności w procesie karnym
 46. O tworzeniu prawa konsumenckiego słów ki[...]
 47. Państwowa kompensata
 48. Ustawa o rzeczach znalezionych. Kilka uw[...]
 49. Ochrona pokrzywdzonych i świadków w post[...]
 50. Cienie i blaski prowadzenia własnej kanc[...]
 51. Zakres zmian w upadłości konsumenckiej
 52. Gwarancje praw zatrzymanego
 53. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia[...]
 54. Uzasadnienia orzeczeń sądowych a Trybuna[...]
 55. Na wokandzie ETPCz
 56. Sądownictwo – kierunki zmian
 57. Więzienie na Mokotowie
 58. Czy wzrost wynagrodzeń zwiększy prestiż [...]
 59. Praca dla więźniów
 60. Nowe regulacje dotyczące mediacji
 61. Prokuratura ma służyć społeczeństwu
 62. Dla kogo darmowa pomoc prawna
 63. Gdzie szukać statystyk wymiaru sprawiedl[...]
 64. Prawo sportowe, rynek dla nielicznych
 65. Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych
 66. Swoboda wypowiedzi a powaga i bezstronno[...]
 67. Na wokandzie ETPCz
 68. Nadzór nad prokuraturą w państwach UE. K[...]
 69. Kontradyktoryjny eksperyment na społecze[...]
 70. Zadania prokuratury w świetle Prawa o pr[...]
 71. Prokuratura jako jeden z filarów Państwa
 72. Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnier[...]
 73. Michał Wójcik Sekretarzem Stanu w Minist[...]
 74. Wybór pionów dyscyplinarnych w Izbach Ad[...]
 75. Natychmiast do poprawczaka?
 76. Prokuratura dla prokuratorów czy dla oby[...]
 77. Mediacja to rozmowa, która przez zrozumi[...]
 78. 1500 punktów pomocy prawnej
 79. Zbigniew Ziobro nowym Ministrem Sprawied[...]
 80. Nieletniego prawo do wolności
 81. Ekstradycja a Europejska Konwencja Praw [...]
 82. Dobre praktyki tworzenia prawa, czyli ja[...]
 83. Na wokandzie ETPCz
 84. Mediacja jako alternatywa dla procesu
 85. Mediacja – nowe otwarcie
 86. Poradnik dla dziennikarzy
 87. Unijne fundusze
 88. Garść nostalgii
 89. Zalęknione Księżniczki Temidy
 90. Status na FB: sędzia
 91. Nie BOImy się interesanta
 92. Absolwent prawa na rynku pracy
 93. Kuratorzy i organizacje społeczne w proc[...]
 94. Badania tekstyliów
 95. Mediacje budują zaufanie społeczne
 96. Rzecznik w sądowym kryzysie
 97. Kryzysowy elementarz
 98. Sądy i komunikacja po węgiersku
 99. Nowi ministrowie
 100. Pożegnanie
 101. Na wokandzie ETPCz
 102. Przychodzi uczeń do prawnika…
 103. Spadki transgraniczne – nowe zasady
 104. Wzmocnić pokrzywdzonych
 105. Przyjazne pokoje obowiązkowe
 106. Rusza darmowa pomoc prawna
 107. Dokument: nowe ujęcie
 108. Ile radcy w adwokacie?
 109. O zarobkach asystentów
 110. O przyczynach kontradyktoryjnej „siwizny[...]
 111. Bezkrwawo, ale z siwymi włosami
 112. Prawnik trzech epok
 113. Bez ławników w sądach rodzinnych?
 114. W obronie ławników
 115. Szansa w konkurencji
 116. Kontradyktoryjność w rękach apelacji
 117. Zawód asystent
 118. Poza korporacją
 119. Atrakcyjny jak sędzia?
 120. Strasburg i wyrok pilotażowy
 121. Medialne know-how dla sprawiedliwości
 122. Pamięć świadka
 123. Nowelizacja k.p.k.: rola tez dowodowych
 124. Upadłość konsumencka – sukces nowych roz[...]
 125. Mniej długów w spadku
 126. Powrót asesury sądowej
 127. Przejrzysty jak MS
 128. KKPK z nowym przewodniczącym
 129. Spółka za złotówkę – prace rządowe na fi[...]
 130. Więcej informatyzacji, szybsze postępowa[...]
 131. Darmowa pomoc prawna w Sejmie
 132. Nowy Minister Sprawiedliwości
 133. Radcowie i adwokaci: nowe zadania
 134. Sędzia, czyli arbiter
 135. Na wokandzie ETPCz
 136. Międzynarodowo o e-protokole
 137. 4,8 tys. nowych adwokatów i radców prawn[...]
 138. Sukces e-nominacji
 139. Przed podniesieniem kurtyny
 140. Bez taryfy ulgowej
 141. Zamień togę na sportowy strój
 142. Twórca polskiego sądownictwa
 143. Wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami
 144. Nowe szaty prokuratury
 145. Recepty na prawniczą konkurencję
 146. Rozmawiać, żeby sprzedawać
 147. Wyroki ETPCz: wykonywanie
 148. Dziennikarz o sądzie, sąd o dziennikarzu
 149. Ślady krwawe: opiniowanie
 150. Zobaczyć niewidzialne
 151. Optymizm kontradyktoryjny
 152. Czas na konsensualizm
 153. Upadłość konsumencka: nowe narzędzia
 154. Na wokandzie ETPCz
 155. Koniec z „zawiasami”
 156. Nowe obowiązki wobec pokrzywdzonego i os[...]
 157. Jeden spadek, jeden sąd, jedno prawo
 158. Kompensata: oczekiwane zmiany
 159. Więcej prawa, więcej pomocy, więcej eduk[...]
 160. Jeden tydzień, setki porad
 161. Sąd otwarty na media
 162. Statystyka na kliknięcie
 163. 6,7 mld dla Temidy
 164. Pochwała przestępstwa?
 165. Sprawiedliwie o wyborach
 166. Punktualny, czyli kulturalny
 167. Praktyk z przekonania
 168. Niespoczynek
 169. Lekarstwo dla biegłych
 170. 25 lat KRS
 171. Prawnik: kreatywny, świadomy siebie bizn[...]
 172. Czas pod kontrolą
 173. Strasburg ponownie o pozbawieniu wolnośc[...]
 174. Biblioteka sądowa dla wszystkich
 175. Kurator dla rodziny
 176. Rozwód rodziców a dobro dziecka
 177. Konsument lepiej chroniony
 178. Wracają małe sądy
 179. Profesjonaliści o krzywdzonych dzieciach
 180. Tydzień dla mediacji
 181. E-protokół: nowa odsłona
 182. Cel: restrukturyzacja
 183. Dużo zadań, mało czasu
 184. Szansa w upadłości
 185. Ze świadkiem pod rękę
 186. Spóźnialski jak polski sędzia
 187. Mentor wrocławskich prawników
 188. Biegli z przeszkodami
 189. Roztropnie z biegłymi
 190. Pęknięcie w prokuraturze
 191. Rada Polityki Karnej
 192. Pozytywnie o sędziach
 193. Szkolenia KSSiP: nowości i evergreeny
 194. Mecenas doby IT
 195. Strasburg o zasadzie domniemania niewinn[...]
 196. Wsparcie świadka: przykład z Norwegii
 197. Użyteczni skazani
 198. Ekspertyza psychologiczna – obszary kont[...]
 199. Bliżej e-komornika
 200. Na wokandzie ETPCz
 201. Procedura i empatia
 202. Do rozmowy trzeba dwojga
 203. Agencje dobrego wyboru
 204. Końcowe odliczanie
 205. Strasburg o niezawisłości i bezstronnośc[...]
 206. Powrót małych sądów
 207. Ludzie, nie struktury
 208. Sędzia, prawnik, obywatel
 209. Zwolnienie gorsze od choroby
 210. Największa władza na ziemi
 211. Psychologia dla prawnika
 212. Z pamiętnika młodego prawnika
 213. Bliżej przesłuchiwanych dzieci
 214. Medialne ABC
 215. Złotoust(n)e motywy
 216. W atmosferze współpracy
 217. Majątki Temidy
 218. Mediacje bardziej atrakcyjne
 219. Pokrzywdzony i świadek w centrum uwagi
 220. Na wokandzie ETPCz
 221. Egzaminy po deregulacji
 222. Lekcja prawa
 223. Prawnie z Ukrainą
 224. Deregulacja na finiszu
 225. Nowe przepisy dla sędziowskiej szkoły
 226. W stronę bardziej sprawiedliwych wynagro[...]
 227. Strategia otwarta na sądy
 228. Dowód z czynności operacyjno-rozpoznawcz[...]
 229. Kurator procesowy dla małoletniego pokrz[...]
 230. Poznań uczy prawa
 231. Biegli do reformy
 232. Prokuratorzy, porozmawiajmy
 233. Proces bez gospodarza
 234. Stracona szansa
 235. Sędzia na trudne czasy
 236. Jestem publicznością
 237. Książki prawnicze
 238. Zgubne skutki ideologizacji
 239. Ta straszna kontradyktoryjność
 240. Kognicyjne (nie)możności
 241. IT w sądach Korony
 242. Gry medialne
 243. Strasburg o wolności słowa
 244. Nastolatek w roli arbitra? W stronę medi[...]
 245. Sąd bardziej cyfrowy
 246. Cywilna e-rewolucja
 247. Na wokandzie ETPCz
 248. Nowe prawo dla konsumentów
 249. Bliżej spółki za złotówkę
 250. Pomoc pokrzywdzonym: doświadczenia międz[...]
 251. Nowe władze sądownictwa
 252. Na wokandzie ETPC
 253. Nowa ustawa, pewniejszy konsument
 254. Przyspieszenie w okienku
 255. Kierunek: obywatel
 256. Diabeł tkwi w strukturach
 257. W granicach prawa
 258. Czas na debatę o prokuraturze
 259. Sędzia sprawiedliwy
 260. Twierdza nie do zdobycia
 261. Prawnik emocjonalny
 262. ETPCz o środkach zapobiegawczych
 263. Przemoc w rodzinie: sposoby przeciwdział[...]
 264. Sztuka (prze)słuchania dziecka
 265. Egzamin z państwa prawa
 266. Strategia: czas na partycypację
 267. U.s.p. do korekty
 268. Świadek pod ochroną
 269. Czekając na Godota
 270. Bitwa o podpis, wojna o nadzór
 271. Historia przed sądem
 272. Widmo jawności
 273. Adwokatura, która nie wróci
 274. Dolegliwość na wolności
 275. Mniej upadłości, więcej napraw
 276. Pokrzywdzeni w centrum uwagi
 277. Konferencja naukowa „Pozaprocesowe[...]
 278. Sądy w statystyce
 279. Profesjonaliści o pomocy najmłodszym pok[...]
 280. Niebezpieczni pod kontrolą
 281. Deregulacja: obywatel ma głos
 282. Prawa ręka informatyzacji
 283. Na straży praw rodziny
 284. Na wokandzie ETPCz
 285. Karne (r)ewolucje
 286. Budżet wciąż rosnący
 287. Awantura o podpis
 288. Szkolenia KSSIP: w cieniu dużych noweliz[...]
 289. Mecenas transgraniczny
 290. Zorientowani na klienta
 291. Strasburg a działania policji
 292. W drodze po koronę
 293. Spółka za złotówkę
 294. Egzamin z kontradyktoryjności
 295. Co z tą sprawnością?
 296. Okiem Kowalskiego
 297. Popłoch w prokuraturze
 298. Wyznanie win
 299. Książki prawnicze
 300. Więcej rozumu, mniej pamięci
 301. Zażalenie dla każdego
 302. Sądowa obraza sprawiedliwości
 303. Immunitet na odszkodowania
 304. Ministrowie o świadkach
 305. Akta w sądzie – nowe zasady
 306. Sejm nad niebezpiecznymi sprawcami
 307. Minister od zawodów prawniczych
 308. Na wokandzie ETPCz
 309. Racjonalnie o zbrodniach i przestępstwac[...]
 310. Aplikacje korporacyjne: więcej praktyki[...]
 311. Anatomia mówienia – porady praktyc[...]
 312. Konwencja a sprawa polska
 313. Piękna polszczyzna w warunkach sali sądo[...]
 314. Psycholog w niespecyficznej roli: profil[...]
 315. Strategicznie o Temidzie
 316. Księga mniej papierowa
 317. Kuratorzy bardziej skuteczni
 318. Szybsza nominacja, mniej wakatów
 319. Sędzia statystyczny
 320. Kamasze dla chuligana
 321. Książki prawnicze
 322. Szkoły bezrobotnych prawników?
 323. Przyspieszenie dyskrecjonalne
 324. Prokuratura przed rewolucją
 325. Chcieć to móc
 326. E-marketing dla prawnika
 327. Chaos w ławach obrończych?
 328. Wielki powrót asesora
 329. My i oni
 330. Deregulacji ciąg dalszy
 331. Jubileusz dyrektor Instytutu Ekspertyz S[...]
 332. Władza pod sędziowską kontrolą
 333. Magia sprzedaży
 334. Brzemię wyroku
 335. Adwokat z mgły
 336. Prokuratorski obiektywizm
 337. Takie Rzeczypospolite, jakie sędziów cho[...]
 338. Niesprawiedliwe sądy o e-sądzie
 339. W koronie czy bez?
 340. Z pożytkiem dla przedsiębiorcy
 341. Radcowie promują wiedzę o sądach
 342. Z mediacją na uczelnie
 343. O kontradyktoryjności w k.p.k.
 344. Książki prawnicze
 345. Wiarygodność świadka: perspektywa komun[...]
 346. Strasburg o kontaktach rodziców z dziećm[...]
 347. Niekonstytucyjność przepisu: skutek ex n[...]
 348. Sposób na przepołowienie
 349. Zarządzanie sprawiedliwością: koniecznoś[...]
 350. Korzyść czy strata? Sześć miesięcy po r[...]
 351. EPU po poprawkach
 352. Więcej rodziny, mniej państwa
 353. Deregulacja z sukcesem
 354. Sędzia europejski – nie tylko z n[...]
 355. Minister Biernacki: cele i priorytety
 356. Psycholog w niespecyficznej roli: odtwar[...]
 357. Na wokandzie ETPCz
 358. Zmiany w statusie urzędnika
 359. Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczen[...]
 360. Informatyzacja sądów – korzyść dla przed[...]
 361. Upadłość czyli szansa na nowy start
 362. Komunikacja marketingowa dla początkując[...]
 363. W dobie konkurencji
 364. Strasburg o przewlekłości
 365. Psycholog w postępowaniu karnym
 366. Język sali sądowej: mówi pełnomocnik
 367. Sposób na stres
 368. Między niezawisłością a nadzorem
 369. Oblicza sprawności
 370. Zły urok zbrodni
 371. CIA i lekceważenie Strasburga
 372. Sędzia 2.0 czyli usta Temidy
 373. Krytykant – polska czarownica
 374. Oddać okręgom, co okręgowe
 375. Ocena (dla) sędziego
 376. W świecie akt i komentarzy
 377. O cnocie cierpliwości
 378. Zawieszenie podwyższenia?
 379. Spółki – nowe rozdanie
 380. Czas na prawo karne materialne
 381. 14 tys. aplikantów, 36 tys. czynnych pra[...]
 382. Na wokandzie ETPCz
 383. Więcej praw dla ofiar
 384. Budżet sądownictwa: optymizm w kryzysie
 385. Kaganiec i kłamca
 386. Doing Business 2013: sukces polskich sąd[...]
 387. Sąd na telefon
 388. „Zawiasy”. Potrzeba reform czy opamiętan[...]
 389. Temida w aferach medialnych
 390. Sąd od strony publiczności
 391. Sąd pod znakiem IT
 392. Likwidacja? Reorganizacja? Konsolidacja?
 393. Menadżer w sądzie
 394. Ile wolności, tyle odpowiedzialności
 395. Między deregulacją a lepszą legislacją
 396. E-kursy dla prawników
 397. Szkolenia KSSiP – kontynuacje i n[...]
 398. Strasburg a legalność dowodów w postępow[...]
 399. Ocena rzetelności opinii psychologicznej
 400. Język sali sądowej: mówi sędzia
 401. Wspólne zakupy, realne oszczędności
 402. Sąd z certyfikatem
 403. Na wokandzie ETPCz
 404. Mediacja – korzyść dla prawnika
 405. Mniej wolności, więcej odpowiedzialności
 406. Prawnik mniej regulowany
 407. Zakupy wspólne – szansa na oszczęd[...]
 408. Mniej prawa karnego w obrocie gospodarcz[...]
 409. Rewolucja w procedurze karnej
 410. Pensum dla urzędnika
 411. Nie reformować ENA
 412. Asystenci na nowo
 413. Strasburg a udział strony w przesłuchani[...]
 414. Na wokandzie Europejskiego Trubanału Pra[...]
 415. Lekarskie poświadczenie nieprawdy
 416. Czas na szybszą korespondencję
 417. Trudny świadek: od paranoika do psychopa[...]
 418. KSSiP – do poprawki
 419. Profesjonalnie o pomocy dzieciom
 420. Szkolenia na wolnym rynku
 421. Jubileusz Profesora
 422. Mówi prokurator
 423. Telesprawiedliwość
 424. 212 k.k.: wykreślić czy zmienić?
 425. Pokusy trzeciej władzy
 426. Jawność konieczna
 427. Nowy wiceminister, nowa organizacja prac[...]
 428. Rzemieślnik, trochę artysta
 429. Errare humanum est
 430. Pensum dla urzędnika
 431. Pomyłka sądowa – polska perspektywa
 432. Dary nowoczesności
 433. E-dozór szansą dla polityki karnej?
 434. Skuteczna ochrona ofiar przestępstwa zgw[...]
 435. Wołanie o sprawność
 436. 212 k.k. czyli prawo do prześladowania
 437. Za dużo sędziów, za mało sądzenia
 438. Książki prawnicze
 439. Postać niezłomna
 440. Na straży niezależności
 441. III stopień wtajemniczenia
 442. Strasburg a właściwa opieka medyczna osa[...]
 443. Pomysły na mediację
 444. Język sali sądowej: asertywność
 445. Trudny świadek: niepełnosprawny intelekt[...]
 446. Sekretariat ery cyfrowej
 447. Strategicznie o wymiarze sprawiedliwości
 448. Akta pod kontrolą
 449. Sprawiedliwość w wersji „e”
 450. E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedl[...]
 451. Szkolenia z orzecznictwa Strasburga
 452. Na wokandzie ETPCz
 453. Nowy k.p.k. po konsultacjach
 454. Z sędziowskiej perspektywy
 455. Wymiar jawności
 456. Mały wielki sąd
 457. Tam musi być jakaś cywilizacja…
 458. Wykreślić art. 212 k.k.!
 459. Zarządzanie zamiast administrowania
 460. Służba w czasie kryzysu
 461. Aplikant ma głos
 462. Studia dla profesjonalistów
 463. Strasburg o ochronie najmłodszych
 464. Trudny świadek: dziecko
 465. Język sali sądowej: zasady komunikacji
 466. Cechy dobrego szefa
 467. Obywatel wystawia ocenę
 468. Od legislacji do deregulacji
 469. Sądy informatycznie zarządzane
 470. Jak usprawnić egzekucję?
 471. Czas powrotów
 472. Prawdy i mity o sądownictwie
 473. Racjonalizacja, nie oszczędności
 474. Na wokandzie ETPCz
 475. O Temidzie przy „okrągłym stole”
 476. Tydzień dla pokrzywdzonych
 477. Środki zapobiegawcze – nowe rozwiązania
 478. Kierunek: informatyzacja
 479. KRS czyli więcej obywatela w sądownictwi[...]
 480. Przedsiębiorco, idź do mediatora
 481. Sędzia i kaganek oświaty
 482. Kalendarium
 483. Praktyka czyni prawnika
 484. Dziecko w pracy naukowej
 485. O kobiecie w prawie
 486. Skrytykuj wyrok najlepszych
 487. Czekając na zmiany
 488. Prawniczy American Dream
 489. Egzekutor o mocnych nerwach
 490. Kwestia autorytetu
 491. Strasburg o kobietach
 492. Sprawny proces
 493. Sprawy dla urzędników sądowych
 494. Proces w sieci
 495. Biegli bardziej biegli?
 496. Sędzia idealny
 497. Na wokandzie ETPCz
 498. Bliżej nowego k.p.c.
 499. 15 lat, 25 lat, dożywocie
 500. Mediacja lepsza niż proces
 501. Książki prawnicze
 502. Oburzony
 503. Wykreślić art. 212 k.k.?
 504. Minister od reform
 505. Sędzia w czasach kryzysu
 506. Sądy według Kowalskiego
 507. Ministerstwo nieustępliwego dialogu
 508. Sąd i alternatywne metody rozwiązywania [...]
 509. Telefon informacyjno-interwencyjny czyli[...]
 510. Poradnik – Standardy ochrony praw [...]
 511. Programy korekcyjno-edukacyjne czyli sza[...]
 512. Przemoc w rodzinie – nowe narzędzia zapo[...]
 513. Europejskie standardy postępowania z ofi[...]
 514. Europejski Trybunał Praw Człowieka a pra[...]
 515. Kompensata dla ofiar przestępstw. Co spr[...]
 516. Pomoc w Internecie – nowa odsłona strony[...]
 517. Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych P[...]
 518. Przyjazne pokoje przesłuchań dzieci. Cho[...]
 519. Pokrzywdzony w sali rozpraw – jak interp[...]
 520. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Co je[...]
 521. Kilka życzeń adwokata
 522. Współpraca polskich i niemieckich prawni[...]
 523. Dziesięć Przykazań
 524. Umiejętność zarządzania
 525. Mediacje gospodarcze w praktyce
 526. Sędzia społeczny
 527. Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłyc[...]
 528. Wyższe standardy dochodzenia roszczeń pr[...]
 529. Czas na kuratorów sądowych
 530. Kalendarium
 531. Radca prawny w pracy magisterskiej
 532. Luminarz prawa UE
 533. Europa oczami studentów
 534. Prawa człowieka na kinowym ekranie
 535. Stres pod kontrolą
 536. Cenzura korespondencji w orzecznictwie E[...]
 537. Dziecko – świadek pod szczególną ochroną
 538. Co dwie głowy to nie jedna
 539. Z korzyścią dla urzędnika
 540. Przewodnik po e-protokole
 541. O potrzebie edukacji prawnej w społeczeń[...]
 542. Aplikacja adwokacka: bądźmy profesjonali[...]
 543. Edukacja prawnicza okiem studentów
 544. Szturm na aplikacje
 545. Asystenci sędziów chcą się szkolić
 546. Szkolenie na odległość
 547. Lekcje w kurorcie, czyli sędzia na szkol[...]
 548. Na wokandzie ETPCz
 549. Jak chronić najmłodszych?
 550. Pokaz e-protokołu
 551. Dozór elektroniczny w Internecie
 552. Niebieski sukces polskiej Prezydencji
 553. E-sąd z kolejnymi etatami
 554. Szczyt Unia Europejska-Rosja
 555. Bariery dla obywateli w procedurze cywil[...]
 556. Przez lekcje prawa do świadomych obywate[...]
 557. Legal aid – przykłady ze świata
 558. Bezpłatna informacja prawna. Dziś edukac[...]
 559. Od elektronicznej biurowości do nagrywan[...]
 560. Info-pomocnicy dla interesantów
 561. Serwisy internetowe sądów. Co już działa[...]
 562. Orzeczenia w Internecie. Korzyść dla sąd[...]
 563. Obywatel w sądzie – standardy europejski[...]
 564. Studia dla urzędników sądowych. Celowość[...]
 565. Informacja publiczna o działalności sądó[...]
 566. Pomoc obywatelowi czy porada prawna? Ana[...]
 567. Anioł i diabeł w sekretariacie. Relacje [...]
 568. Czytelnie powszechne – standardy dotyczą[...]
 569. Obsługa interesanta: przegląd rozwiązań [...]
 570. POI w sądach czyli obywatel w roli główn[...]
 571. Sąd na miarę obywatela. Potrzeba chwili [...]
 572. Tortury w państwie prawa
 573. Rozprawa z kibolami – zdecydowana, ale r[...]
 574. Dziennikarz – dobro konieczne
 575. Postępowanie karne
 576. Postępowanie cywilne
 577. Postępowanie karne
 578. Prawo rodzinne
 579. Nieletni. Do czterech razy sztuka
 580. Prawo upadłościowe – zmiany pod rozwagę
 581. Europa sędziów, Europa dialogu
 582. Prawo w trzech kolorach
 583. Pomocnicy Temidy
 584. Zjazd karnistów w Łodzi
 585. Multilingualizm w prawie rzymskim
 586. O własności intelektualnej w pracach nau[...]
 587. Jesień z egzaminami
 588. Ukryta misja mediów
 589. Strasburg o odpowiedzialności karnej dzi[...]
 590. Dwurzecznicy
 591. W butach dziennikarza
 592. Sędziowie bardziej medialni
 593. Dostęp do procesu, dostęp do akt
 594. Temida w mediach: zasady współpracy
 595. Szkoła w rozwoju
 596. Zielone światło dla mediacji
 597. Ławnik po nowelizacji
 598. Europejskie wyzwania, polskie oczekiwani[...]
 599. Karna harmonizacja
 600. Prezydencja pomocnego prawa
 601. Na wokandzie ETPCz
 602. Nowa kadencja, ambitne cele
 603. Czas na prawo materialne
 604. 20 milionów wejść
 605. Nowe sądy docenione
 606. ABC praw ofiar wypadków drogowych
 607. Nowi prezesi – apelacje i okręgi
 608. Realne działania zamiast wielkiej polity[...]
 609. Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom pr[...]
 610. Kalendarium
 611. Konkurs UOKiK: Konsument w pracy magiste[...]
 612. Staże studenckie: Lato z prawami człowie[...]
 613. Egzaminy zawodowe: Laptop na sali
 614. Aplikacje korporacyjne: Gdzie studiować,[...]
 615. Dużo pracy, duży prestiż
 616. Verba volant, scripta manent
 617. U.s.p. czyli lekcja historii
 618. Oblicza niezawisłości
 619. Czwarta władza w sądzie
 620. Dyrektor będzie najważniejszy?
 621. Prawo karne a skuteczny biznes
 622. Nie po to, żeby się podobać
 623. Rejent w dobie konkurencji
 624. Jak w zegarku
 625. Siedziba na miarę Temidy
 626. Strasburg o przeludnieniu
 627. Autorytet w sali
 628. Kodeks rzetelnego postępowania
 629. Sposób na karanie stadionowych chuliganó[...]
 630. Dilerów karać, uzależnionych leczyć
 631. Wychowanie przez usamodzielnianie
 632. Oceny sędziów: tendencja europejska
 633. Sporo w złotówkach, niewiele w euro
 634. Na wokandzie ETPCz
 635. Prawo rodzinne
 636. Postępowanie karne
 637. Postępowanie cywilne
 638. Księgi wieczyste
 639. Zasady dobrej penalizacji
 640. Tydzień dla pokrzywdzonych
 641. Temida etyczna
 642. Spółka w 24 godziny
 643. Będą nowe e-sądy
 644. Cel: bardziej efektywne sądownictwo
 645. Minister od sądów
 646. Glosa do postanowienia SN z 26 marca 200[...]
 647. Wyzwanie „elektronicznej” współczesności[...]
 648. E-dokument dowodem w KPC – przegląd obow[...]
 649. Zagadnienia archiwizacji elektronicznych[...]
 650. Potrzeba budowy elektronicznej bazy orze[...]
 651. Elektroniczny dostęp do informacji publi[...]
 652. Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowy[...]
 653. Elektroniczna mediacja – mit czy rozwiąz[...]
 654. Europejskie postępowanie nakazowe. Infor[...]
 655. Informatyzacja postępowania w sprawach o[...]
 656. Rozwój elektronicznego postępowania upom[...]
 657. Elektroniczne postępowanie wieczystoksię[...]
 658. Elektroniczny protokół – projekt badawcz[...]
 659. Informatyzacja sądownictwa w Polsce. Co [...]
 660. Dopalacze. Grzywna czy kara pieniężna?
 661. O Trybunale i 12 kandydatach
 662. Magna Carta
 663. Prezydencja – wkład w europejską sprawie[...]
 664. Chcemy stabilności i przejrzystości
 665. W stronę nowego zarządzania publicznego
 666. Ministerstwo czyli sędziowie
 667. Projekt pełen kontrowersji
 668. Nowy telefon dla pokrzywdzonych
 669. Mediacja po raz trzeci
 670. Niezależność i sprawne działanie
 671. Sprawiedliwość „z bliska”
 672. Najlepsza praca magisterska z arbitrażu
 673. Prawa człowieka na dużym ekranie
 674. Debata w Lublinie
 675. Bój o klienta
 676. Gra w prawo
 677. Profesor – postać niezłomna
 678. Angielski – hobby czy konieczność?
 679. Białystok stawia na kadry
 680. W Krainie Czarów
 681. Sędzia na wymianę
 682. Strasburg o aresztowaniu
 683. Wiedzy pod dostatkiem
 684. Doing business a rzeczywistość
 685. Na wokandzie ETPCz
 686. Książki prawnicze
 687. Prokurator brzmi dumnie
 688. Pierwsza taka reforma
 689. Czas skończyć z dziedzictwem PRL
 690. Z perspektywy Strasburga
 691. Dziecko: nasz priorytet
 692. Postępowanie karne na finiszu
 693. Inauguracyjne posiedzenie Rady Polityki [...]
 694. Wyższe kary za fałszywe alarmy
 695. Jubileusz 20-lecia apelacji
 696. Sukces e-sądu
 697. Nowy szef KSSiP
 698. Sędzia to jest służba
 699. Kalendarium
 700. Dyplom z radcy
 701. Praktyka, krytyka, precedens
 702. Noclegownie – sposób na oprawców
 703. Wsparcie czy przykry obowiązek?
 704. Sala tortur
 705. Ius puniendi
 706. Komu przeszkadzają ławnicy?
 707. Przede wszystkim praktyka
 708. Prawo w trzech kolorach
 709. Biegli w Warszawie
 710. Zjazd cywilistów
 711. Strasburg a przewlekłość
 712. Po co komu portal?
 713. Książki prawnicze
 714. Zakon Temidy
 715. Grójec i komputery
 716. Nowa jakość księgi wieczystej
 717. Na marginesie niezawisłości
 718. Paragrafy z sieci
 719. Sądy na www
 720. Zbudujemy nowy sąd
 721. Będę bronił niezależności
 722. Paragraf na stalkera
 723. Kodeks pisany dla obywatela
 724. Koniec unii personalnej
 725. Leczyć, nie karać
 726. Lekcje z Temidą
 727. Nominacje do SN
 728. Sprawiedliwość w Krynicy
 729. 500 dni dla sądownictwa
 730. Sieć dla pokrzywdzonych
 731. Areszt do nowelizacji
 732. Na wokandzie ETPCz
 733. Odznaczenia dla prawników
 734. Trywializacja Strasburga
 735. Sędziowie nieocenni?
 736. Ostrożnie ze zmianami prawa
 737. WWW dla pokrzywdzonych
 738. Sondaż: Polacy o wymiarze sprawiedliwośc[...]
 739. Jak chronić najmłodszych?
 740. Alkohol i przestępczość
 741. Aplikacje prawnicze
 742. Prawo karne
 743. Prawo karne
 744. Szansa w internecie
 745. Dobrodziejstwa czwartej władzy
 746. Prawnik w nowoczesnej Europie
 747. Z „ludzką twarzą”
 748. Wojna dwóch wolności
 749. Sezon na egzaminy wstępne
 750. Oskarżyciel, trochę detektyw
 751. Atrakcyjnie i przystępnie
 752. Integracja zawodowa szansą dla nieletnic[...]
 753. Gdzie najlepiej studiować prawo?
 754. Magister od konkurencji
 755. Adapciak 2010
 756. Pierwszy rok nowej aplikacji
 757. Jak widzą tak piszą
 758. Częstochowa dla interesantów
 759. Kwestia fotela
 760. Emocje na sali rozpraw
 761. 100 komorników rocznie
 762. Dodatkowe półtora roku dla syndyków
 763. E-proces po fińsku
 764. Wyzwanie: dowód elektroniczny
 765. Cyfra na sali sądowej
 766. Prokurator – sędzia i jego pięciu [...]
 767. Pomoc dla bliskich ofiar katastrofy
 768. Obywatel w sądzie i prokuraturze
 769. Dobro małoletnich priorytetem
 770. Wizyta Ministra Sprawiedliwości Rosji
 771. Jakie zmiany w procedurze karnej?
 772. Quo vadis radcowie i adwokaci?
 773. Przesłuchania przyjazne dzieciom
 774. Nominacja dla Górskiego
 775. Wieczysta Księgi w Internecie – dla wszy[...]
 776. Sądy na progu cyfrowej rewolucji
 777. Wysoki elektrosądzie!
 778. SDE czyli nowość wielkiej szansy
 779. Mniej kognicji, więcej obywatela
 780. 90 nowych Punktów Obsługi Interesantów
 781. Szkolenia: pokrzywdzeni
 782. Trwa kampania
 783. Porozumienie z radcami
 784. Z dziekanami o aplikacjach
 785. Pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyj[...]
 786. Postępowania coraz sprawniejsze
 787. Jak w filmie
 788. Prawo w kolorze niebieskim
 789. Praktyki w Radzie Europy
 790. Law Games
 791. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych
 792. Festiwal objazdowy
 793. Reforma Temidy – przykłady z UE
 794. Sztuka wystąpień publicznych
 795. Nasz wspólny obowiązek
 796. Dziennikarz w sądzie
 797. Kazus
 798. Zakon o surowej regule
 799. Czas na reformę środków zabezpieczającyc[...]
 800. Kto zapłaci za mediacje?
 801. Potrzeba współpracy
 802. Cywilistyka
 803. Prawo Karne
 804. Cywilistyka
 805. Nieruchomości
 806. Jack Daniels zeznaje
 807. Asesorzy. Początek reformy sądownictwa?
 808. Dobro jednostki i dobro ogółu
 809. Powstał Departament Praw Człowieka
 810. Odznaczenia Ministra Sprawiedliwości
 811. Na granicy wartości i zysku
 812. Mediacja dla każdego
 813. Telefon przeciwko oprawcom – projekt lin[...]
 814. Kompensata po poprawkach
 815. Nowy fundusz – szansa na realną po[...]
 816. „Warunkowy” dozór w rękach prokuratorów
 817. Gospodarny jak Płońsk
 818. Komornicy i nowe obowiązki sądów
 819. KSSiP czyli nowy model szkolenia kadr