Popularne tagi

Międzynarodowo o e-protokole

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska stosuje zaawansowane rozwiązania w zakresie nagrywania spraw w sądach. Jeśli zaś chodzi o wykorzystanie technologii wideokonferencji w postępowaniach, pozostajemy tu daleko w tyle za europejskimi partnerami. W dniach 28-29

Tagi:
Opublikowano w Informacje

E-protokół: nowa odsłona

Od października br. obowiązuje większość nowych zasad dotyczących sporządzania, udostępniania i transkrypcji protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych, zaś od listopada br. e-protokół można stosować również w sprawach o wykroczenia. Jedna z najważniejszych zmian to wprowadzenie

Tagi:
Opublikowano w Numer 23 » Wokanda

Wiarygodność świadka: perspektywa komunikacyjna

Nagrywanie rozprawy, zwłaszcza możliwość późniejszej analizy utrwalonych zachowań werbalnych, niewerbalnych i parawerbalnych jej uczestników, pozwala ocenić autentyczność oraz uczciwość złożonych zeznań. Narzędzie to może być dodatkowym elementem utwierdzającym sędziego w słuszności planowanego rozstrzygnięcia.

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Dobre praktyki

Informatyzacja sądów – korzyść dla przedsiębiorców

Za nami m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, zdalny wgląd do elektronicznej księgi wieczystej czy nagrywanie rozpraw. Przed nami – integracja rejestrów sądowych, dostęp on-line do informacji o stanie spraw oraz system

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Sąd pod znakiem IT

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w sposób nieuzasadniony krytykowane dziś w relacjach prasowych, odmieniło wizerunek polskiej Temidy. Pokazało, że sąd przyszłości to sąd sprawny, ograniczający czasochłonność procedur, otwarty na nowoczesne metody wymiany

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie

E-protokół: sprawnie, jawnie, sprawiedliwie

Testowany przez wrocławskich sędziów e-protokół wkracza do sal rozpraw w całej Polsce. Do końca lipca system będzie funkcjonował we wszystkich sądach apelacyjnychi okręgowych. Jakie są pierwsze doświadczenia z nagrywania rozpraw?

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Przewodnik po e-protokole

Elektroniczny protokół to nowy sposób utrwalania przebiegu rozprawy w sprawach cywilnych. Jego wdrażanie to zaplanowany na kilka lat program, którego zakończenie przewidziane jest na 2013 r. Nie ma wątpliwości, że

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Dobre praktyki

Pokaz e-protokołu

19 października w warszawskim sądzie okręgowym zaprezentowano system do nagrywania rozpraw. Zakończenie wdrażania programu protokołu elektronicznego zaplanowane jest na 2013 r. Nagrywanie rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Wydarzenia