Popularne tagi

Gwarancje praw zatrzymanego

Osoba zatrzymana posiada takie same prawa, jak przebywająca na wolności. W odbiorze społecznym zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie traktowane są często tak samo, jak pozbawienie wolności orzeczone prawomocnym wyrokiem skazującym. To

Tagi:
Opublikowano w Numer 29 » Dobre praktyki » Informacje