25 lat KRS

28. Celej Marek sędzia_opt

Zapoznając się z postulatami Rady formułowanymi przez ćwierć wieku jej funkcjonowania można dojść do przekonania, że wiele z nich jest aktualnych i dzisiaj. Wśród nich m.in. postulat zatrzymania permanentnych nowelizacji u.s.p. czy batalia o lepsze wynagrodzenia sędziów – pisze sędzia. W dniu 20 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił pierwszą w polskim porządku prawnym ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich trzech władz – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Koncepcja utworzenia Rady ukształtowała się w 1981 r., za czasów „Solidarności”, zaś została zrealizowana w wyniku porozumienia „Okrągłego Stołu” – nowelą do art. 60 Konstytucji wprowadzoną ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL. Głównym zadaniem Rady od początku

Tagi: ,

Lekarstwo dla biegłych

46_TEL_3030_cmyk_opt

Szkolenia dla biegłych sądowych organizowane przez poszczególne korporacje zawodowe przy wsparciu sądów to remedium na niedobór ekspertów opiniujących dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz lekarstwo na chorobę opinii nieprzydatnych procesowo – pisze biegły z zakresu medycyny. Zapoznając się z treściami zawartymi na stronach internetowych sądów okręgowych oraz wczytując się w zamieszczane w ogólnodostępnej prasie informacje należy wskazać, że istnieje duży problem z ilością biegłych niewspółmierną do potrzeb polskiego wymiaru sprawiedliwości. Odnosząc się do biegłych z dziedziny medycyny, można z kolei wskazać, że w przypadku niektórych specjalności jest to brak wręcz zatrważający. Niewątpliwie, niedobór biegłych powoduje wydłużenie czasu oczekiwania sądu na wydanie opinii (z uwagi na konieczność znalezienia odpowiednich specjalistów

Tagi:

Niespoczynek

48_Bożałkińska Urszula_opt

Koleżanki i koledzy w stanie spoczynku piszą wiersze, malują, a są z pewnością i tacy, którzy mają ciekawe pomysły na to, jak podzielić się swoją wiedzą, jak coś mądrego i ciekawego powiedzieć młodym. Może trzeba dać im szansę, żeby pokazali się światu? – zastanawia się sędzia. W stan spoczynku przeszłam 23 września 2014 r. Odchodziłam z sądu bez żalu, trzeba zrobić miejsce młodym, zanim ktoś powie: Pani już dziękujemy. Muszę przyznać, żegnano mnie bardzo uroczyście. Były kwiaty, sympatyczne przemówienie Pani Prezes, podziękowanie od Ministra Sprawiedliwości na piśmie, obecność wszystkich przewodniczących wydziałów i rzeźba Temidy z węgla, jak przystało na Śląsk. A potem kawa, ciastko, wspominki. Rewanż z mojej strony był skromny. Na okolicznościowej

Tagi: