Jeden tydzień, setki porad

Tagi:

9. plakat-pokrzywdzeni_optKraków, Suwałki oraz Lublin – to miejsca, gdzie największa liczba osób pokrzywdzonych przestępstwem zgłosiła się po poradę w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Najczęściej pytano o kwestie prawne, wielu pokrzywdzonych zgłosiło się też po pomoc psychologiczną.

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywał się w dniach 23-28 lutego i był już jego 15-tą edycją. Po raz pierwszy dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym”, a także w siedzibach instytucji podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łącznie, w ramach Tygodnia dostępne były 32 punkty, w których pokrzywdzeni mogli zasięgnąć rady oraz otrzymać pomoc, co pozwoliło na dotarcie do pokrzywdzonych na szczeblach powiatowym i gminnym. Dodatkowo, z inicjatywy samorządów prawniczych, porad udzielano również w siedzibach okręgowych izb radców prawnych oraz okręgowych rad adwokackich.

Osobiście i e-mailem

W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia, bezpłatnych porad udzielali radcowie prawni, adwokaci, notariusze, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, komornicy, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a także aplikanci. W sumie z porad skorzystało 2613 osób, którym udzielono 2748 informacji prawnych oraz porad psychologicznych.

Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS (272 osoby). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane w Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach (257 osób) oraz w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie (208 osób).

Jak wynika z informacji przekazanych przez podmioty, w których odbywały się dyżury specjalistów, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, rodzinnych, jak również z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób zgłosiło się po poradę psychologiczną.

Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta we wskazanym punkcie. Innymi, często wybieranymi formami kontaktu, były rozmowy telefoniczne oraz pytania przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).

15 lat, wspólna inicjatywa

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień dedykowany pokrzywdzonym wprowadzono na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W organizację tegorocznych obchodów Tygodnia aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.