Przychodzi uczeń do prawnika…

8. rodzina Poprawnych_optMinisterstwo Sprawiedliwości przygotowało poradnik „Przychodzi uczeń do prawnika” przybliżający młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej użyteczne dla niej kwestie prawne. Publikacja to nie jedyne działania resortu w zakresie edukacji prawnej młodzieży.

Od sierpnia 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jego budżet wynosi ponad 2,5 mln zł, zaś realizacja potrwa do wiosny 2016 r. Projekt przewiduje opracowanie i dystrybucję innowacyjnego poradnika prawnego dla młodzieży oraz przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów dotyczących prawa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Przygody psa Paragrafa

Zakres tematyczny książki „Przychodzi uczeń do prawnika…” obejmuje zagadnienia bliskie młodzieży. W publikacji poruszono kwestie związane z pobieraniem muzyki i filmów ze stron internetowych czy z korzystaniem z portali społecznościowych. W książce wyjaśniono, jakie prawa i obowiązki ma konsument i gdzie może uzyskać pomoc. Wskazano też jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, dopalaczy czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych. Co do zasady, poradnik ma uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu. Ma on stanowić uzupełnienie programu szkolnego – może być wykorzystywany przez nauczycieli prowadzących np. godziny wychowawcze.

Książka ma przystępną i atrakcyjną formę, a jej język dostosowano do odbiorców. Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf. Ich zobrazowane w formie komiksu przygody pokazują, jak rozwiązywać różne problemy prawne w codziennym życiu. Taka forma umożliwia przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień i wprowadza elementy humorystyczne.

8_c_optPoradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne przedstawione są według miejsc, w których mogą wystąpić dane zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja! ”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.

Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają się obrazkową historią, która wprowadza dany problem prawny. Część merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno sformułowane pytania. W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych z informacją, gdzie można odnaleźć ich pełne wersje. Dodatkowo w książce zamieszczono wzory dokumentów, m.in. pozew o zapłatę, wyrok czy umowę zlecenia.

Poradnik i wszelkie materiały z nim związane można pobrać w elektronicznej wersji ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz strony http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-5/.

Lekcje w szkołach

Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika…” w nakładzie 45 tys. egz. udostępniono przede wszystkim szkołom biorącym udział w projekcie „Edukacja Prawna Przeciwko Wykluczeniu Prawnemu”. W dalszej kolejności publikacja trafiła do innych zainteresowanych szkół oraz podmiotów, w tym podmiotów świadczących pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, sądów i prokuratur.

Wspomniane szkoły to te, w których – również w ramach projektu finansowanego ze środków norweskich – organizowane są lekcje prawa. W ramach pierwszej tury tych warsztatów, zakończonej w kwietniu 2015 r., zorganizowano 300 szkoleń z udziałem ponad 9 tys. uczniów. Kolejne ponad 200 warsztatów Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zorganizować w semestrze zimowym 2015/2016.

Celem lekcji prawa jest wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków (ofiar) przestępstw. Zakres tematyczny warsztatów wykracza poza obowiązujące podstawy programowe. Na zajęciach używane są nowatorskie i aktywizujące metody szkoleniowe, niestosowane w czasie zwykłych lekcji, np. odgrywanie scenek, quizy, gry, itp. Przeprowadzana jest symulacja sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywają, w oparciu o case study, poszczególne role procesowe. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych w wersji papierowej z dodatkiem w wersji elektronicznej. Warsztaty są prowadzone przez trenerów legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym i wykształceniem prawniczym, w oparciu o autorski program edukacyjny konsultowany z psychologiem (pedagogiem).