Atrakcyjny jak sędzia?

8_a_c_opt

Rośnie zainteresowanie przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych zdobyciem sędziowskiej togi. Wciąż jednak zdecydowana większość nominacji sędziowskich przypada referendarzom, asystentom sędziów oraz samym sędziom. Dlaczego? Życie prawnika na wolnym rynku, w warunkach wszechobecnej, rosnącej konkurencji, nie jest łatwe. Nic więc dziwnego, że dla radców czy adwokatów coraz bardziej atrakcyjny staje się zawód sędziego – z ustabilizowany rytmem pracy, wynagrodzeniem zagwarantowanym przez państwo, zabezpieczeniami socjalno-emerytalnymi. A także z zagwarantowanymi konstytucyjnie przymiotami niezawisłości i niezależności. Powyższe potwierdzają statystyki. W zeszłym roku o wolne stanowiska sędziowskie ubiegały się 1864 osoby, które łącznie złożyły 8093 zgłoszenia. W porównaniu z 2013 r. tych zgłoszeń było aż o 3289 więcej, a kandydatów – o 301. Jednocześnie wzrost liczby zgłoszeń od

Poza korporacją

ChromaStock_22942776_c_opt

Z roku na rok rośnie liczba osób świadczących usługi prawne bez uprawnień radcy prawnego czy adwokata. Jedni prowadzą działalność doradczą na własny rachunek lub w tzw. kancelariach odszkodowawczych, inni znaleźli zatrudnienie w działach prawnych firm lub urzędów. Jakie są atuty i mankamenty kariery zawodowej prawnika pozakorporacyjnego? Prawo do świadczenia w Polsce usług prawnych mają zarówno osoby zrzeszone w samorządach prawniczych, jak i te działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do tej pierwszej grupy należą adwokaci i radcy prawni, którzy – by móc posługiwać się swoim tytułem zawodowym – muszą ukończyć aplikację, zdać egzamin i być członkiem izby adwokackiej bądź radcowskiej. Natomiast drugą grupę stanowią prawnicy pozakorporacyjni, którzy

Tagi:

Zawód asystent

39_c_opt

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług prawnych absolwenci prawa stają przed trudnym dylematem odnośnie obrania dalszej ścieżki kształcenia. Wielu z nich marzy o pracy w charakterze sędziego bądź prokuratora. Najszybszą możliwością dojścia do tych zawodów jest ukończenie aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Inna z możliwości to asystentura. Przepisy dotyczące zasad kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów zmieniały się kilkukrotnie w ubiegłych latach. Obecnie ustawodawca postanowił sytuację prawną w zakresie dostępu do zawodu asystenta, jak również aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej, nieco uprościć. Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, w 2017 r. zniknie bardzo kosztowna dla budżetu państwa aplikacja ogólna,