Archiwum Bloga

Przyspieszenie dyskrecjonalne

Ostatnia wielka nowelizacja k.p.c. nie przyniosła rewolucji. To, czy nowe narzędzia dyscyplinujące strony wpłyną na przyśpieszenie postępowań, zależeć będzie od odpowiedniej edukacji tak stron, jak i orzeczników – ocenia sędzia. Mija właśnie półtora roku od wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381). Projekt tej ustawy,

Opublikowano w Numer 18 » Opinie

Noclegownie – sposób na oprawców

Z powodu braku pomieszczeń tymczasowych duża część eksmisji osób znęcających się nad rodziną nie jest wykonywana. Rozwiązaniem tego problemu będzie możliwość przenoszenia takich osób do schronisk i noclegowni prowadzonych przez gminy. Z powodu braku pomieszczeń tymczasowych duża część eksmisji osób znęcających się nad rodziną nie jest wykonywana. Rozwiązaniem tego problemu będzie możliwość przenoszenia takich osób do schronisk i noclegowni prowadzonych

Opublikowano w Numer 3 » Opinie