Archiwum Bloga

Dobrodziejstwa czwartej władzy

Choć pokusę odseparowania się przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości od osądu opinii publicznej łatwo zrozumieć, to usprawiedliwić jej już nie można – pisze dr Grzegorz Roch Bajorek , adiunkt w WSZiP im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. W inauguracyjnym numerze kwartalnika „Na wokandzie” zainicjowana została dyskusja na temat napiętych relacji pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a mediami. Zarówno redaktor Magdalena Hodak , wskazująca na tytułową

Opublikowano w Numer 2 » Opinie