Archiwum Bloga

Dyrektor będzie najważniejszy?

Nowe u.s.p. przetnie wreszcie węzeł gordyjski, jaki łączy dziś kompetencje prezesa i dyrektora sądu. Nowelizacja jasno określi zakres czynności administracyjnych podległych dyrektorowi, jednak może nie zagwarantować wystarczających mechanizmów oceny jego pracy – piszą Jarosław Bełdowski i Beata Janusz. Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych wzbudza w środowisku sędziowskim silne emocje. Jednym z gorących tematów jest szersze umocowanie pozycji dyrektora sądu

Opublikowano w Numer 6 » Opinie

W stronę nowego zarządzania publicznego

Od administracji oczekuje się, że będzie działała podobnie jak firmy prywatne – w oparciu o profesjonalne metody zarządzania i w sposób zorientowany na osiągnięcie satysfakcji obywatela. Takie podejście wkrótce stanie się codziennością także w sądach. Postulat, by sąd traktował obywatela jak swojego klienta, któremu świadczy usługi, może dla niektórych wydawać się obrazoburczy. Wszak konstytucyjną misją sądów jest wyłącznie wymierzanie sprawiedliwości.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 4 » Opinie

Doing business a rzeczywistość

Raport Banku Światowego, przygotowywany m.in. na podstawie opinii przedsiębiorców o kondycji sądownictwa, lokuje Polskę na jednej z najgorszych pozycji w UE. Jakie wnioski dla sądownictwa płyną z tego faktu? Co roku publikacja raportu „Doing Business” dotyczącego swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wzbudza emocje na całym świecie. Reformatorzy z ocenianych krajów chcą usłyszeć pochwały za wprowadzone zmiany, inni podkreślają błędy metodologiczne raportu

Opublikowano w Numer 4 » Wokanda