Archiwum Bloga

Cenzura korespondencji w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Reżim więzienny z natury wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jednak muszą one znajdować odpowiednią podstawę w obowiązującym prawie krajowym. Cenzura korespondencji osoby pozbawionej wolności powinna być przedmiotem rozważań w każdym indywidualnym przypadku i każdorazowo znajdować odpowiednie uzasadnienie. Problem cenzury korespondencji osób pozbawionych wolności uregulowany jest w art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4

Opublikowano w Numer 9 » Dobre praktyki