Archiwum Bloga

25 lat KRS

Zapoznając się z postulatami Rady formułowanymi przez ćwierć wieku jej funkcjonowania można dojść do przekonania, że wiele z nich jest aktualnych i dzisiaj. Wśród nich m.in. postulat zatrzymania permanentnych nowelizacji u.s.p. czy batalia o lepsze wynagrodzenia sędziów – pisze sędzia. W dniu 20 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił pierwszą w polskim porządku prawnym ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich trzech władz – ustawodawczej,

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 24 » Opinie

Co dwie głowy to nie jedna

Konstytucja RP gwarantuje udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości. Ta zasada ustrojowa jest realizowana za pomocą ławnika – niezawodowego członka składu orzekającego, którego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę, jak głos sędziego zawodowego. Ławnikom w zakresie orzekania przyznano takie same prawa jak sędziom. W szczególności są niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Ławnik to przedstawiciel

Opublikowano w Numer 9 » Dobre praktyki

U.s.p. czyli lekcja historii

Spór pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą w zakresie kształtowania ustroju sądownictwa zaistniał nie po raz pierwszy. Sędziowie, pomni historycznych doświadczeń związanych z ograniczaniem swojej niezawisłości, na każde próby zmiany status quo w wymiarze sprawiedliwości patrzą z dużą nieufnością – pisze sędzia Marek Celej z Krajowej Rady Sądownictwa. Przy okazji debaty o projekcie nowelizacji u.s.p., toczącej się również na łamach kwartalnika

Opublikowano w Numer 6 » Opinie

Nasz wspólny obowiązek

Jeśli oczekujemy od sędziów, by byli bardziej medialni, to od dziennikarzy równocześnie wymagajmy, by relacjonując wydarzenia z sal rozpraw wykazywali więcej profesjonalizmu – postulaty mediów komentuje sędzia Marek Celej , dyrektor Wydziału Prawnego Biura KRS, uprzednio wieloletni rzecznik prasowy Rady. Ekspansja przedstawicieli środków masowego przekazu do sal sądowych zaczęła się wraz z przemianami ustrojowymi, tj. na początku lat 90. Z

Opublikowano w Numer 1 » Dobre praktyki