Archiwum Bloga

Dowód z czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym

Prokuratorzy, mając na względzie zasadę legalizmu oraz zasadę trafnej reakcji karnej, dążą do wykorzystania wszelkich informacji zebranych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, z kolei sądy niezwykle ostrożnie podchodzą do tego typu materiałów. Jakie są zasady dopuszczalności pozyskiwania informacji z czynności operacyjnych na użytek postępowania karnego, a następnie ich procesowego wykorzystania? Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych nie zostało zdefiniowane w aktualnie obowiązujących przepisach. Nie zmienia tego nawet fakt, że

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Dobre praktyki

Konferencja naukowa „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym” – Kraków 22-23 maja 2014 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”, która obędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 22-23 maja 2014 r., stanowi finalny etap międzynarodowego projektu badawczego realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki „Harmonia 4”. Wykonawcą projektu jest kadra naukowa Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizowany projekt dotyczy niezwykle skomplikowanej płaszczyzny praw i wolności obywatelskich. Wykonawcy grantu przeprowadzili

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Wydarzenia