Archiwum Bloga

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – poszukiwanie nowego modelu

Czternaście lat temu Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych1 , która przynajmniej teoretycznie miała dostosowywać prawo polskie do wymogów stawianych w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Wymóg implementacyjny związany był z obowiązkiem ratyfikacji i stosowania Konwencji z 1995 r. o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz dwóch protokołów dodatkowych do tej konwencji. Ponadto, w momencie uchwalania tej ustawy,

Tagi:
Opublikowano w Numer 30 » Dobre praktyki

Nadzór nad prokuraturą w państwach UE. Kilka uwag prawnoporównawczych

W trakcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy Prawo o prokuraturze wywiązała się ożywiona dyskusja, dotycząca połączenia instytucji Ministra Sprawiedliwości i funkcji Prokuratora Generalnego. W szczególności przedmiotem krytyki była kwestia przyznania Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu kompetencji do wydawania poleceń dotyczących czynności postępowania w indywidualnych sprawach. Przeciwnicy takiego rozwiązania zgłaszali argument, że połączenie podmiotowe nie jest znane w innych państwach. W

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Wokanda

Karna harmonizacja

Od 1 lipca br. eksperci z Ministerstwa Sprawiedliwości kierują pracami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi rozwiązań z zakresu m.in. współpracy sądowej w sprawach karnych. Priorytetem tych prac jest wzmocnienie pozycji ofi ar w postępowaniach, harmonizacja standardów pomocy prawnej dla osób podejrzanych i oskarżonych, a także wprowadzenie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego. W obecnym stanie prawnym UE podstawowe instrumenty dotyczące roli ofi ary przestępstwa

Opublikowano w Numer 7 » Wokanda

Prezydencja – wkład w europejską sprawiedliwość

Z dniem 1 lipca 2011 r. po raz pierwszy w historii Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Prezydencji będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości. Rangę wydarzenia, jakim będzie objęcie przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, można porównać z naszą akcesją do Wpólnoty. Sprawowanie Prezydencji oznacza, że polscy eksperci oraz politycy będą decydować o tym,

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 4 » Wokanda