Archiwum Bloga

Największa władza na ziemi

O istocie sędziowania, wyzwaniach procesu karnego oraz przygodzie z polityką – rozmowa z sędzią Barbarą Piwnik, od 29 lat orzekającą w sprawach karnych.  – Pani Sędzio, czy wychodząc z sądu po całym dniu orzekania zostawia Pani za sobą uczucia i emocje? – Nigdy. Sędzia w pracy wprawdzie nie poddaje się emocjom, zachowuje dystans, nie może mieć osobistego stosunku do sprawy, ale wychodząc z sądu

Tagi:
Opublikowano w Numer 22 » Aplikacja i kariera

Jestem publicznością

Rozmowa z Heleną Kowalik, reporterką sądową. Andrzej Dryszel: – Wymierzanie sprawiedliwości jest medialne. Powstają na ten temat mniej lub bardziej wymyślone reportaże, seriale, rozmaite inscenizacje, także z udziałem prawdziwych sędziów i mecenasów. Czy to poprawia świadomość prawną obywateli? Helena Kowalik: – Nie, bo to, co dzieje się w sali sądowej, stanowi tylko pretekst do pokazywania intrygi mającej zaskakiwać widzów i obfitować w zwroty akcji. Proces

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda

Widmo jawności

Sędziowie i prokuratorzy żądają utrzymania swych oświadczeń majątkowych w sekrecie. Postulują, że ich ujawnienie naraziłoby ich na bliżej nieokreślone zagrożenie ze strony szukających zemsty przestępców. Może jednak warto uchylić rąbka tajemnicy, by zyskać u ludzi więcej zaufania? – zastanawia się dziennikarz. Widmo krąży nad wymiarem sprawiedliwości… Widmo jawnych oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów. Jak to z widmem – nie bardzo wiadomo, skąd

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Opinie

Szkolenia KSSIP: w cieniu dużych nowelizacji

Jakie szkolenia czekają prawników wymiaru sprawiedliwości w 2014 r.? Oto przegląd najnowszej oferty kursów organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Rozpoczynający się kolejny rok szkoleń ustawicznych KSSiP zapowiada się nowatorsko. Stało się tak głównie za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania karnego. – Nowelizacja ta ma charakter systemowy, fundamentalny i stawia szereg nowych wyzwań dla organów polskiego sytemu wymiaru sprawiedliwości. W

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 19 » Aplikacja i kariera

Szybsza nominacja, mniej wakatów

Ponad pół tysiąca wolnych stanowisk sędziowskich, których ze względów proceduralnych nie można obsadzić, to wielki potencjał polskiej Temidy. W myśl przygotowanego w resorcie projektu nowelizacji, ma on być wreszcie wykorzystany. Wprowadzenie do procesu nominacyjnego narzędzi komunikacji elektronicznej znacznie przyspieszy procedurę. W połowie ubiegłego roku w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęto prace nad zmianami w przepisach mającymi przyśpieszyć procedury nominacyjne sędziów. Dziś bowiem, choć nie brakuje osób mających

Opublikowano w Numer 18 » Wokanda

Więcej praw dla ofiar

Organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem upłynęły pod znakiem ogłoszenia przez Parlament Europejski i Radę Unii dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony ofiar przestępstw. Tegoroczny, 13. z kolei, tydzień informacji i porad prawnych bezpłatnie udzielanych w całej Polsce, zyskał nazwę Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – w przeciwieństwie do wcześniejszych lat, gdy obchodzono Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Zastąpienie „ofiar” „osobami pokrzywdzonymi” miało

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 16 » Wydarzenia

Sąd z certyfikatem

Jak praca w sądzie może stać się lepiej zorganizowana, a tym samym Temida – bardziej przyjazna dla obywateli? Najpierw trzeba wdrożyć szczegółowe procedury, które zapewnią odpowiednią sprawność funkcjonowania jednostki, następnie postarać się o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością. Przykład Sądu Rejonowego w Pile pokazuje, że to działania skuteczne. Mamy świadomość, jaką opinię w społeczeństwie mają sądy. Chcemy wyjść Państwu naprzeciw

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 15 » Dobre praktyki

Mniej wolności, więcej odpowiedzialności

Ocena działań Prokuratora Generalnego przez parlament, określanie rządowych założeń polityki karnej, większy wpływ prokuratorów funkcyjnych na pracę ich podwładnych. To nie jedyne zmiany czekające prokuraturę w związku z zapowiedziami nowego ukształtowania ustrojowego tej instytucji? Prace nad zapisami ustawowymi regulującymi organizację prokuratury trwają od lutego 2012 r. Ich efektem był projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze, zaakceptowany przez Radę Ministrów 9 lipca

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Pensum dla urzędnika

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes ma miarodajną wiedzę o efektywności pracy poszczególnych sekretariatów. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie od początku tego roku stosuje nowatorską metodę mierzenia efektywności pracy swoich urzędników. Zaczęto w styczniu od jednego

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Wokanda

Pensum dla urzędnika

Każda czynność biurowa w lubelskim sądzie przeliczana jest na punkty, zaś od liczby punktów przypadających na urzędników zależy wysokość ich wynagrodzeń. Efekt? Kadra sądu jest sprawiedliwie obciążona zadaniami, a prezes ma miarodajną wiedzę o efektywności pracy poszczególnych sekretariatów. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie od początku tego roku stosuje nowatorską metodę mierzenia efektywności pracy swoich urzędników. Zaczęto w styczniu od jednego

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 14 » Dobre praktyki

Sprawiedliwość w wersji „e”

Informatyka wkracza do polskich sądów. Nie bez przeszkód, ale konsekwentnie. Najważniejsze, że jest to droga jednokierunkowa. Wprowadzanie technologii informatycznych do polskiego wymiaru sprawiedliwości wydaje się procesem koniecznym i nieuniknionym. Zaawansowane rozwiązania IT znacząco usprawniają pracę we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, nie ma więc powodu, by stosowanie prawa było dziedziną wyłączoną z procesu modernizacji technologicznej. Informatyzacja sądownictwa i sądowych procedur nie

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Wokanda

Czas powrotów

  W tym roku nastąpi prawdziwy eksodus sędziów z resortu sprawiedliwości. Wrócą do orzekania. To efekt reorganizacji struktury urzędu, a także ograniczonych ostatnią nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych uprawnień Ministra Sprawiedliwości. Działania redukujące liczbę resortowych delegacji zgodne są z postulatami środowiska sędziowskiego. Resort zamierza sukcesywnie ograniczać liczbę delegowanych sędziów – dwudziestu z nich odejdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości jeszcze w

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Wokanda

Tydzień dla pokrzywdzonych

Bezpłatne porady prawne, dyżury ekspertów, sesje naukowe, również dyskusje o tym, jak profesjonalni prawnicy mogą zaangażować się w poprawę statusu ofiar przestępstw. Oto inicjatywy, w jakie obfitował tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W Tygodniu Pomocy środowiska prawnicze w sposób wyjątkowy zwracają uwagę na zjawiska bycia pokrzywdzonym przestępstwem (wiktymizacja) i konsekwencje, jakie wiążą się z tym statusem. – To czas, w

Opublikowano w Numer 12 » Wydarzenia

Mediacja lepsza niż proces

Liczba przeprowadzanych mediacji w Polsce rośnie, ale wciąż jest zbyt niska. Co zrobić, by mediacja była szerzej i skuteczniej stosowana? Oto relacja z konferencji „Mediacja w Polsce – stan i perspektywy”, która odbyła się 19 października w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Alternatywne metody rozwiązywania sporów nie są w Polsce powszechnie stosowane. Tak zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji „Mediacja w Polsce

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wydarzenia

Tydzień dla pokrzywdzonych

W odbywającym się już po raz jedenasty Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, z konsultacji i wsparcia skorzystało prawie o jedną czwartą osób więcej niż przed rokiem. Ten wzrost to efekt łatwiejszego niż w poprzednich latach dostępu do specjalistów, którzy oferowali pomoc pokrzywdzonym. Jak powiedział szef resortu sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji inaugurującej tegoroczny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, inicjatywa ta ma na

Opublikowano w Numer 6 » Wydarzenia