Archiwum Bloga

Recepty na prawniczą konkurencję

W krajach common law walka profesjonalnych prawników o klienta ma wielowiekową tradycję. Na ile polski aplikant stojący u progu kariery może skorzystać z doświadczeń zachodnich praktyków? Oto porady na „prawniczy biznes” znalezione w prasie brytyjskiej i amerykańskiej. Wiele państw zachodnich charakteryzuje się odmienną kulturą prawną, inaczej ukształtowanym systemem, wreszcie różniącą się znacznie od polskich warunków drogą dojścia do zawodów prawniczych. Co więcej, na oczekiwania klientów niewątpliwie

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Aplikacja i kariera

Biblioteka sądowa dla wszystkich

Jak sprawić, by dostęp do informacji prawnej stał się łatwiejszy dla tzw. zwykłego Kowalskiego? I jak jednocześnie poprawić wizerunek sądu w oczach społeczeństwa? Wystarczy skorzystać z doświadczeń Sądu Okręgowego w Olsztynie, w którym od lat działa nowoczesna i dostępna dla każdego zainteresowanego biblioteka. W krajobraz niemal każdego sądu w Polsce na stałe wpisane są: biuro podawcze, czytelnia oraz biuro obsługi interesanta. Surowe sale sądowe i korytarze, w których można zabłądzić

Opublikowano w Numer 24 » Dobre Praktyki

Prawnik: kreatywny, świadomy siebie biznesmen

Jak w dobie galopującej deregulacji zawodów prawniczych i przy wysokim nasyceniu rynku poprowadzić swoją karierę zawodową, by nie zniknąć w gąszczu konkurencji? Prawnicy, którzy odnieśli sukces radzą, by połączyć trzy elementy: konsekwentną realizację wybranej strategii rozwoju, wiedzę ekspercką w danej dziedzinie prawa oraz zmysł biznesowy. Liczba osób z zawodowym tytułem prawniczym rośnie z roku na rok. Natomiast klientów prawników wcale nie przybywa, a przynajmniej nie w takim tempie,

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Aplikacja i kariera

Biegli do reformy

Rada Ministrów w marcu br. przyjęła, opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, założenia do projektu ustawy o biegłych sądowych. W jaki sposób nowe zasady ustanawiania i weryfikacji biegłych mają szansę zwiększyć jakość przygotowywanych przez nich opinii? Wysoki poziom skomplikowania i profesjonalizacji obejmuje dziś praktycznie każdą dziedzinę aktywności ludzkiej – od wielomiliardowych transakcji finansowych, przez prowadzenie badań na tkankach, po kierowanie ruchem lotniczym. Właśnie z tego względu sąd, prokuratura, organ

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Wokanda

Ta straszna kontradyktoryjność

Ostatnio niektórzy prawnicy odgrywają swoisty spektakl strachu, owacjami na stojąco przyjmowany przez komentatorów. Czy aż tak przekonująco straszny? Czy rzeczywiście proces karny czeka katastrofa? – pyta urzędnik MS. Nadejdzie 1 lipca 2015 r. i nic jej nie powstrzyma. Kontradyktoryjność. Rzesze krytyków miała na długo przed wpisaniem jej do kodeksu postępowania karnego. Po 27 września 2013 r., kiedy to Sejm zdecydował się przyjąć

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 21 » Opinie

W granicach prawa

Autorom „ustawy o niebezpiecznych” zarzucano łamanie Konstytucji i praw obywatelskich. Z perspektywy czasu widać, że apokaliptyczne wizje się nie ziściły. Krytykowane prawo obroniono w praktyce – pisze urzędnik M.S.   Mariusz T. był już chyba widziany wszędzie – we Wrocławiu, na Mazurach i nad Bałtykiem. Niektóre media śledziły jego wyjście na wolność z większą uwagą niż zeszłoroczne konklawe. Wystarczy wspomnieć tykający w jednym

Tagi:
Opublikowano w Numer 20 » Opinie

Niebezpieczni pod kontrolą

W tym roku na wolność wyjdą pierwsi groźni przestępcy, którym w wyniku moratorium z 1989 r. karę śmierci zastąpiono karą 25 lat pozbawienia wolności. Prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi izolację oraz terapię takich osób dobiegły końca. Parlament nad wspomnianymi rozwiązaniami procedował w ekspresowym tempie. Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia

Egzamin z kontradyktoryjności

Zanim 8 listopada 2012 r. projekt ustawy wprowadzającej nowy model postępowania karnego wpłynął do Sejmu, już budził sprzeczne opinie co do możliwości realizacji jej podstawowego celu – skrócenia czasu postępowań. Po roku sejmowych prac, którym towarzyszyły burzliwe dyskusje w środowisku prawniczym, 17 października 2013 r. ustawa została podpisana przez prezydenta. Określana jako rewolucyjna, nowelizacja Kodeksu postępowania karnego wejdzie w życie

Tagi: , , , , , , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wokanda

Sejm nad niebezpiecznymi sprawcami

17 lipca trafił do Sejmu, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, rządowy projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Sejm prawie jednomyślnie zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w specjalnie do tego powołanej komisji nadzwyczajnej – wniosek poparło 448 posłów, przeciw była jedna osoba. Projekt od początku budzi wątpliwości konstytucyjne wśród polityków, prawników i przedstawicieli organizacji

Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia » Numer 18 » Wydarzenia

Deregulacji ciąg dalszy

W życie weszła pierwsza ustawa deregulacyjna, która poszerzyła dostęp m.in. do zawodów prawniczych. Jednak to nie koniec prac nad liberalizacją rynku pracy. W Sejmie jest już tzw. druga transza deregulacji, zaś Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad trzecią. Prezydent Bronisław Komorowski 9 lipca b.r. podpisał ustawę ułatwiającą dostęp do 50 zawodów. Tym samym została zrealizowana część deklaracji premiera złożonej podczas expose w dniu 18 listopada 2011

Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia » Numer 18 » Wydarzenia

O kontradyktoryjności w k.p.k.

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zorganizował konferencję naukową, której uczestnicy dyskutowali o słuszności, będącej obecnie na etapie prac parlamentarnych, szerokiej nowelizacji k.p.k. Ministerstwo Sprawiedliwości objęło patronat nad spotkaniem. Konferencja pt. „W drodze ku kontradyktoryjności. Proces karny w świetle projektowanych zmian” odbyła się w dniach 23-24 kwietnia br. Pierwszego dnia zorganizowano następujące sesje tematyczne: „Kontradyktoryjny model rozprawy przed sądem pierwszej instancji”, „Wpływ kontradyktoryjności

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Varia

Sposób na przepołowienie

Przestępstwa i wykroczenia łączy przede wszystkim represyjny charakter tych czynów, różne są natomiast ich znamiona oraz konsekwencje karne. Istnieją jednak sytuacje, kiedy czyny jakościowo podobne raz traktowane są jak przestępstwa, innym razem – jak wykroczenia. Przepołowienie, bo o nim mowa, zawiera wiele niedoskonałości, których wyeliminowanie jest przedmiotem zaproponowanych przez MS zmian. Przepołowienie występuje na dwóch obszarach systemu prawa karnego: w Kodeksie

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wokanda

Deregulacja z sukcesem

19 kwietnia br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, tzw. pierwszą transzę deregulacji. Ułatwi ona dostęp do pięćdziesięciu zawodów, w tym m.in. notariusza, komornika, adwokata, radcy prawnego oraz syndyka. W głosowaniu ustawę poparło 368 posłów. Przyjęta przez Sejm ustawa (obecnie oczekuje na rozpatrzenie poprawek Senatu), powszechnie zwana „deregulacyjną”, stanowi realizację zapowiedzi z expose premiera z listopada 2011 r.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 17 » Wydarzenia

Niebezpieczni sprawcy: izolacja, leczenie, nadzór

W najbliższych pięciu latach zakłady karne opuści kilkunastu wyjątkowo niebezpiecznych sprawców przestępstw – skazanych na kary śmierci, które w 1989 r. w drodze amnestii zamieniono na kary 25 lat pozbawienia wolności. Wielu z nich zapowiada powrót do przestępczej działalności. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje reformę środków zabezpieczających mającą chronić obywateli przed tymi i podobnymi sprawcami. W l. 80 XX w. polskim społeczeństwem wstrząsnęły wyjątkowo okrutne zbrodnie, popełnione m.in. przez „Szatana z Piotrkowa”

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda

Prawnik mniej regulowany

Polska ma jedną z największych w Europie liczb zawodów regulowanych. Problem dotyka również tzw. zawodów zaufania publicznego, w tym prawniczych. Celem przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu jest skrócenie ścieżki dostępu do tych profesji oraz zwiększenie mobilności w zakresie ich wykonywania. Według danych Komisji Europejskiej na 2011 r., Rzeczpospolita Polska reguluje dostęp do 368 zawodów. Stawia to nas na drugim miejscu

Tagi: , , , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda