Archiwum Bloga

Dobre praktyki tworzenia prawa, czyli jak powstała ustawa Prawo restrukturyzacyjne

Reforma prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego to nie tylko zmiana przepisów ustawy. To również nowa, wręcz „rewolucyjna”, upadłość konsumencka, ale także nowe rozwiązania informatyczne, które mają służyć łatwiejszemu, szybszemu, a przez to bezpieczniejszemu dokonywaniu restrukturyzacji oraz mogą stać się przyczynkiem dla dalszej informatyzacji postępowań sądowych. Minister Sprawiedliwości powołał zespół ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego 14 maja 2012 roku1. Jego zadaniem było przygotowanie rekomendacji

Tagi:
Opublikowano w Numer 27 » Wokanda

Upadłość czyli szansa na nowy start

Czy procedura sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw może funkcjonować lepiej, i to nie tylko w czasach spowolnienia gospodarczego? Jak sprawić, by upadłość była etapem procesu ekonomicznego, a nie tylko postępowaniem skoncentrowanym na dochodzeniu wierzytelności od upadłego? Oto szczegóły propozycji Ministra Sprawiedliwości w zakresie reformy prawa upadłościowego i naprawczego. Coroczne badania ankietowe przeprowadzane przez Bank Światowy na potrzeby rankingu „Doing Business” wskazują, że

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda