Archiwum Bloga

E-protokół: nowa odsłona

Od października br. obowiązuje większość nowych zasad dotyczących sporządzania, udostępniania i transkrypcji protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych, zaś od listopada br. e-protokół można stosować również w sprawach o wykroczenia. Jedna z najważniejszych zmian to wprowadzenie do postępowania tzw. uzasadnienia ustnego (uzasadnienia elektronicznego). Protokół elektroniczny to protokół sporządzany za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk. Ten sposób protokołowania posiedzeń sądowych został wprowadzony do postępowania cywilnego

Tagi:
Opublikowano w Numer 23 » Wokanda

Sąd pod znakiem IT

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w sposób nieuzasadniony krytykowane dziś w relacjach prasowych, odmieniło wizerunek polskiej Temidy. Pokazało, że sąd przyszłości to sąd sprawny, ograniczający czasochłonność procedur, otwarty na nowoczesne metody wymiany informacji – pisze prof. Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dla polskiego wymiaru sprawiedliwości nie ma innej drogi niż informatyzacja. We współczesnym świecie nie da się już funkcjonować nie

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie

Przewodnik po e-protokole

Elektroniczny protokół to nowy sposób utrwalania przebiegu rozprawy w sprawach cywilnych. Jego wdrażanie to zaplanowany na kilka lat program, którego zakończenie przewidziane jest na 2013 r. Nie ma wątpliwości, że wdrożenie tej instytucji do procesu cywilnego w istotny sposób odmieni sytuację zarówno sędziów, jak i stron postępowania. Nagrywanie na salach rozpraw stało się możliwe dzięki znowelizowaniu Kodeksu postępowania cywilnego, a

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Dobre praktyki

Elektroniczny protokół – projekt badawczy w zakresie transkrypcji treści nagrań audio-wideo z posiedzeń sądowych

Protokoły elektroniczne, a więc nagrania z posiedzeń jawnych sądu, stały się faktem w procedurze cywilnej. Obecnie w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu trwają prace nad wyborem optymalnego oprogramowania i sprzętu niezbędnych do przepisywania określonych fragmentów takich nagrań. Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego do polskiego porządku prawnego, wzorem regulacji państw europejskich , została

Opublikowano w Numer 5 » It w sali rozpraw