Archiwum Bloga

Nieletni. Do czterech razy sztuka

Wprowadzenie wyłącznej jurysdykcji sądu rodzinnego, uproszczenie procedur oraz uregulowanie postępowania w oparciu o model wychowawczy odwołujący się do zasady poszanowania dobra dziecka – oto propozycje ostatniego projektu nowelizacji u.p.n. Warto, by stały się one obowiązującym prawem – postuluje sędzia Piotr Górecki . Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich obowiązuje nieprzerwanie od 1983 r. Zastąpiła pochodzące z okresu międzywojennego i nowatorskie

Opublikowano w Numer 7 » Opinie