Archiwum Bloga

Radcowie i adwokaci: nowe zadania

Wchodząca w życie reforma postępowania karnego dotyka m.in. kwestii podmiotów, które mogą pełnić funkcje obrońców w tym postępowaniu. Do adwokatów dołączają przedstawiciele drugiego zawodu prawniczego – radcowie prawni. Jednocześnie, kontradyktoryjny model wymusza na obrońcach zwiększoną aktywność procesową. Zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni, funkcjonują na podstawie przepisów, które są wypełnieniem i doprecyzowaniem konstytucyjnych regulacji dotyczących samorządów zawodowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP,

Tagi:
Opublikowano w Numer 25 » Wokanda

Majątki Temidy

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne oraz systemu sankcji za niezłożenie oświadczenia bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Obowiązek składania tych deklaracji, dziś obejmujący sędziów i prokuratorów, zostanie rozszerzony na przedstawicieli innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości. Opracowany w MS projekt, który na początku lipca br. trafił do uzgodnień międzyresortowych, grupuje w jednym akcie prawnym regulacje rozproszone po licznych

Opublikowano w Numer 22 » Wokanda