Archiwum Bloga

Bezpłatna informacja prawna. Dziś edukacja, jutro pomoc

Projekt ustawy o nieodpłatnej informacji prawnej dla osób fi zycznych to pierwszy krok do budowy kompleksowego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli o niskim statusie materialnym. Już niebawem każdy zainteresowany obywatel „od ręki” dowie się m.in. o tym, jakie ma szanse na otrzymanie pełnomocnika z urzędu, który sąd rozpatrzy jego wniosek o podział majątku, albo też do jakiego urzędu powinien

Opublikowano w Numer 8 » Pomoc edukacja prawna

Info-pomocnicy dla interesantów

Opublikowano w Numer 8 » It dla obywatela

Dwurzecznicy

Polityka informacyjna sądów wciąż bywa nieuporządkowana i niejednolita. Właściwy krok w kierunku jej profesjonalizacji to obsługa medialna prowadzona przez pary wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach sędziów pełniących funkcję rzecznika prasowego – karnistę oraz cywilistę. Rzecznicy prasowi funkcjonują w sądach okręgowych i apelacyjnych. Ci z okręgów dostarczają mediom informacji także na temat spraw rozpatrywanych przez jednostki rejonowe. Tymczasem im wyższa instancja, tym

Opublikowano w Numer 7 » Dobre praktyki

Zakon Temidy

Prestiż, odpowiedzialność i duża władza z jednej strony, stres sali sądowej i ciężka codzienna praca z drugiej. W chwilach zwątpienia pojawia się myśl o przejściu do lepiej płatnej adwokatury, notariatu lub korporacji radcowskiej. Zazwyczaj jednak stała sędziowska pensja oraz zagwarantowana Konstytucją RP niezawisłość zwyciężają z perspektywą walki o klienta. W hierarchii prawniczych profesji zawód sędziego cieszy się niezmiennie największym uznaniem.

Opublikowano w Numer 3 » Studia i kariera

Sądy na www

Choć strony internetowe instytucji wymiaru sprawiedliwości to nieoceniona pomoc dla interesantów i samych pracowników Temidy, ich możliwości nie są w pełni wykorzystywane. Jak zadbać o dobre funkcjonowanie sądów w wirtualnej rzeczywistości? Internet jest najszybciej rozwijającym się środkiem komunikacji masowej. To głównie dzięki niemu informacja stała się jednym z najbardziej pożądanych dóbr dla współczesnych społeczeństw. Stąd popularne stwierdzenie, że „jeśli nie

Opublikowano w Numer 3 » Dobre praktyki

Wyzwanie: dowód elektroniczny

Może być filarem orzeczeń, ale często traci swój potencjał z powodu nieopatrznego naciśnięcia klawisza komputerowej klawiatury. Uregulowania prawne przystające do rzeczywistości nowych technologii, edukacja informatyczna dla sędziów i prokuratorów, wykwalifikowani biegli – tego wszystkiego trzeba, aby moc dowodu elektronicznego nie obróciła się w słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Definicji dowodu elektronicznego nie znajdziemy w przepisach prawa. Wiedzie on, podobnie jak np.

Opublikowano w Numer 2 » Wokanda

SDE czyli nowość wielkiej szansy

Dozór elektroniczny to propozycja dla osób z niskimi wyrokami, majaca zreformować politykę karną i uzdrowić więziennictwo. Niemożliwe jest zawrócenie z tej drogi. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby usuwać stojące na niej przeszkody. Takim działaniem naprawczym jest zaproponowana 2 listopada 2009 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwość ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 2 » Wokanda

Dziennikarz w sądzie

Opublikowano w Numer 1 » Dobre praktyki