Archiwum Bloga

Przyjazne pokoje obowiązkowe

Dzieci zeznające na temat przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece oraz przeciwko wolności – zgodnie ze zmianami w k.k. i k.p.k., które weszły w życie 27 lipca br. – mogą zeznawać wyłącznie w pomieszczeniach spełniających określone standardy. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wprowadziła do procedury

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Aktualności

Profesjonaliści o krzywdzonych dzieciach

Głównym tematem tegorocznej 11. Ogólnopolskiej konferencji „Pomoc dzieciom-ofiarom przestępstw” były wprowadzone niedawno do porządku prawnego zmiany w zakresie przesłuchiwania dzieci. Jak co roku, prawnicy zajmujący się profilaktyką krzywdzenia dzieci uczestniczyli w eksperckich wykładach, warsztatach i dyskusjach.   Konferencja odbyła się w dniach 20-21 października 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorami spotkania, jak co roku, byli: Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Urząd m.

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 23 » Wydarzenia

Bliżej przesłuchiwanych dzieci

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami k.p.k., zmianie uległy warunki i zasady przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych oraz świadków przestępstw. Rozszerzono krąg osób podlegających „przyjaznemu trybowi”, zaś pokoje przesłuchań wpisano do k.p.k. Co jeszcze zmieniło się w tym zakresie lub zmieni w najbliższym czasie? Przesłuchanie dzieci w postępowaniu karnym zawsze stanowi wyzwanie – zarówno dla samych małoletnich, jaki dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Składający zeznania małoletni często znajdują się w sytuacjach

Opublikowano w Numer 22 » Dobra praktyki

Psychologia dla prawnika

Młodzi prawnicy u progu kariery, biegli w procedurach i przepisach, czasem nie posiadają odpowiedniej wrażliwości koniecznej do obcowania ze swoimi klientami. Brak wystarczającej empatii czy też wprawy w efektywnym komunikowaniu się może skutkować trudnościami w osiągnięciu zawodowego sukcesu. Jak i gdzie uczyć się kontaktu z drugą, często skrzywdzoną, osobą?  Obecność w sądzie, prokuraturze czy też w kancelarii prawnej nie jest doświadczeniem, którego obywatel doświadcza na co dzień. Kontakt z sędzią

Opublikowano w Numer 22 » Dobra praktyki

Sztuka (prze)słuchania dziecka

Małoletni posiadają wrażliwą, kształtującą się psychikę, którą podczas przesłuchania należy chronić przed wtórną wiktymizacją. Dodatkowo, uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego jest szczególną umiejętnością. W efektywnym przesłuchiwaniu najmłodszych pomocną okaże się metoda prof. Thomasa D. Lyona. Thomas D. Lyon jest profesorem prawa i psychologii z USA specjalizującym się w technikach przesłuchiwania dzieci – ofiar i świadków przestępstw. Przewodniczył sekcji ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci Amerykańskiego Stowarzyszenia

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 20 » Dobre praktyki