Archiwum Bloga

Menadżer w sądzie

Od stycznia 2013 r. dotychczasowi dyrektorzy i kierownicy finansowi sądów zyskają nowe uprawnienia. W pełni zajmą się zarządzaniem kadrą administracyjną, prezesom zaś pozostanie nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów. Reforma ma poprawić efektywność wymiaru sprawiedliwości, jednak sędziowie obawiają się zmian. Czy słusznie? System menadżerski w sądach powszechnych wprowadza nowelizacja ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, uchwalona w sierpniu 2011 r. (Dz.

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Wokanda

Sekretariat ery cyfrowej

Zamiast tradycyjnych repertoriów – elektroniczny rejestr. Zamiast czasochłonnej kwerendy papierowych zapisków – jedno kliknięcie komputerową myszką. Sekretariaty, które zinformatyzowały obieg wewnętrznej dokumentacji, oszczędzają czas i przyspieszają postępowania. Pionierem jest tu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Zdobycze nowoczesnej techniki stały się niezbędnym narzędziem w służbie Temidy. Nikogo już nie dziwi widok komputera w sali rozpraw. E-sąd w Lublinie jest zasypywany elektronicznymi wezwaniami

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 13 » Dobre praktyki

Obywatel wystawia ocenę

W Sądzie Okręgowym w Słupsku jako jednym z pierwszych w Polsce odważono się zapytać petentów o opinie na temat jakości świadczonych usług oraz obsługi interesantów. Otrzymane oceny wykorzystywane są do poprawy funkcjonowania sądu oraz motywowania urzędników sądowych do lepszej pracy. Na pomysł rodem z korporacji sędzia Dariusz Dumanowski, prezes Sądu Okręgowego w Słupsku, wpadł trzy lata temu, uczestnicząc w studiach

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 12 » Dobre praktyki

Sędzia idealny

Dla Polaków korzystających z usług wymiaru sprawiedliwości najważniejsza jest postawa sędziego. Oczekują od niego m.in. sprawiedliwości, bezstronności, kultury, znajomości prawa. Mniejszą wagę ankietowani przywiązują do jakości pracy sekretariatów i warunków lokalowych sądów. To wnioski płynące z badań przeprowadzonych w latach 2010-2011 przez SMG/KRC na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wspomniane badania pokazują również, że – wbrew powszechnemu przekonaniu –

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 11 » Wokanda

Telefon informacyjno-interwencyjny czyli skuteczny sposób na oprawcę z wyrokiem

Dzięki uruchomionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości linii telefonicznej w 2011 r. udało się pomóc 37 rodzinom, których życie lub zdrowie mogło być zagrożone z powodu przemocy w rodzinie. Każdorazowo kontakt pokrzywdzonego z infolinią uruchomił natychmiastowe działania kuratora, policji i sądu. Przemoc w rodzinie to ciągle poważny problem. Policja podejmuje rocznie ponad 80 tys. interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, zaś

Opublikowano w Numer 10 » Zapobieganie przemocy w rodzinie

Pomoc w Internecie – nowa odsłona strony dla pokrzywdzonych

Ofiary przestępstw zasługują na szybkie i skuteczne wsparcie ze strony państwa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało modernizację popularnej strony www.pokrzywdzeni.gov.pl. Od lat priorytetem działań Ministerstwa Sprawiedliwości jest poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem. Cel ten, obok podejmowania licznych akcji edukacyjnych, realizowany jest również przy pomocy publikacji zamieszczanych na utworzonym przed trzema laty portalu www.pokrzywdzeni.gov.pl. Na portalu zgromadzono w jednym

Tagi: , , , ,
Opublikowano w Numer 10 » Pokrzywdzeni a wymiar sprawiedliwości

Szturm na aplikacje

Tegoroczne wyniki egzaminów na aplikacje pokazują, że zawód prawnika w Polsce wciąż cieszy się dużą popularnością. Prawdziwym hitem okazała się dotąd mniej popularna aplikacja komornicza. Strzałem w dziesiątkę zaś wprowadzenie po raz pierwszy egzaminu na komputerach. Emocje w środowisku prawniczym, które jak co roku wywołują egzaminy aplikacyjne, już właściwie minęły. Czas na krótkie podsumowanie. W tym roku o miejsce na

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 9 » Wokanda

Lekcje w kurorcie, czyli sędzia na szkoleniach

Ponad 10 tys. pracowników wymiaru sprawiedliwości, każdego roku podnosi kwalifikacje zawodowe na szkoleniach i studiach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Najczęściej dokształcają się sędziowie. Najchętniej w ośrodkach w Krakowie i nad morzem. Częste nowelizacje, związane zwłaszcza z implementacją unijnego prawa, wymuszają na sędziach ciągłe uzupełnianie wiedzy. Można to robić we własnym zakresie studiując fachową literaturę, śledząc orzecznictwo, czy

Opublikowano w Numer 9 » Wokanda

Przez lekcje prawa do świadomych obywateli

Duże zainteresowanie szkół, interaktywne metody edukacyjne, zadowolona młodzież. Zrealizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości lekcje z podstaw prawa i zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pokazały, że edukacja prawna młodzieży to konieczność. Minister Sprawiedliwości postuluje, by objąć nią wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. Świadomość prawna Polaków jest dramatycznie niska – taki wniosek przynoszą badania opinii publicznej. Dla przykładu, ze zrealizowanych w 2009 r.

Opublikowano w Numer 8 » Pomoc edukacja prawna

Orzeczenia w Internecie. Korzyść dla sądów i obywateli

Ruszyły prace nad stworzeniem bazy orzeczeń sądów powszechnych. Publikowanie wyroków w Internecie przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa oraz wpłynie na zwiększenie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Wymóg publikowania orzeczeń na stronach internetowych sądów przewidziano w projekcie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Takie elektroniczne bazy będą prowadzić prezesi sądów apelacyjnych, każdy w zakresie podległych mu sądów. Na początek w internetowych bazach

Opublikowano w Numer 8 » It dla obywatela

Czytelnie powszechne – standardy dotyczące przeglądania akt

Przeglądanie akt w sekretariatach odchodzi do przeszłości. Standardem w sądach stają się wyodrębnione i monitorowane czytelnie, z możliwością zamawiania akt przez telefon lub e-mail. Już wkrótce w czytelnię akt będzie wyposażony każdy sąd. Swobodny dostęp do akt to jedna z ważniejszych gwarancji procesowych dla stron. Pozwala na zapoznanie się z argumentami strony przeciwnej i przygotowanie się do postępowania. Nie trzeba

Opublikowano w Numer 8 » Obsługa interesanta

Prezydencja pomocnego prawa

Opriorytetach resortu sprawiedliwości podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej rozmawiamy z Igorem Dzialukiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową. – Rada Unii Europejskiej złożona z ministrów poszczególnych krajów członkowskich to tylko jeden z organów decyzyjnych Unii, obok Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej wyznaczającej kierunek działań politycznych podczas szczytów przywódców państw UE. Jakie realne znaczenie

Opublikowano w Numer 7 » Wokanda