Archiwum Bloga

Księga mniej papierowa

Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego wkracza w kolejny etap. Już wkrótce poprzez Internet będzie można składać wnioski o wydanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń, zaś wydruk tych dokumentów z systemu uzyska moc dokumentu sądowego. Kolejny etap to składanie przez notariuszy i komorników e-wniosków o wpis do ksiąg wieczystych. Kończy się, trwający od ponad dziesięciu lat, proces migracji ksiąg wieczystych do systemu informatycznego. Program pilotażowy dla projektu Nowa Księga Wieczysta

Opublikowano w Numer 18 » Wokanda

Aplikacje korporacyjne: więcej praktyki, mniej teorii

Uwolnienie dostępu do zawodów radcy i adwokata skłoniło korporacje prawnicze do zmiany w programach szkoleń. Czego mogą spodziewać się osoby, które w tym roku rozpoczynają zajęcia na aplikacjach? Zmiany w programie kształcenia mają zmienić utrwaloną przez lata opinię o aplikacjach korporacyjnych jako teoretycznych, mało przydatnych w praktyce. Niewątpliwie, zmiany te zostały w dużej mierze wymuszone przez nowe przepisy, które spowodowały znaczne rozszerzenie dostępu do zawodów prawniczych oraz

Opublikowano w Numer 18 » Aplikacja i kariera

Władza pod sędziowską kontrolą

Rozmowa z Ireną Kamińską, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego i ekspertem w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, prezesem Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. – Pani Sędzio, przez wiele lat pracowała Pani w sądzie powszechnym, dziś orzeka Pani w sprawach administracyjnych. Jaki był powód tej zmiany – rodzaju sądownictwa i rozpatrywanych problemów prawnych? – Jestem osobą bardzo ciekawską i gdy prezes Roman Hauser zaprosił mnie na delegację do NSA, chętnie skorzystałam, by zobaczyć, co się

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Aplikacja i kariera

Niekonstytucyjność przepisu: skutek ex nunc, skutek ex tunc

Praktyka sądów związana z wykonywaniem wyroków Trybunału Konstytucyjnego nie jest jednolita. Różnice te stają się szczególnie widoczne, gdy przyjrzeć się stanowisku prezentowanemu w niektórych kwestiach przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Problemy dotyczą zwłaszcza czasowych skutków wyroków trybunalskich, ich wpływu na wznowienie postępowania sądowego oraz konsekwencji odroczenia przez TK utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu. Źródłem wątpliwości są przepisy samej Konstytucji. Zgodnie z art.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 17 » Dobre praktyki

Spółki – nowe rozdanie

Rejestracja w dwa dni? Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiadają, że w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych taki wariant może być realny już za półtora roku. W efekcie, usprawniając pracę sądów rejestrowych, polepszono by warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przy okazji Polska po raz kolejny poprawiłaby swoją pozycję w prestiżowym rankingu Banku Światowego „Doing Business”. Plany dotyczące skrócenia czasu

Tagi: , , , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Wokanda