Archiwum Bloga

Zażalenie dla każdego

Wyposażenie osób niebędących stronami w uprawnienie do kwestionowania rozstrzygnięć prokuratury jest nieprzemyślane. Spowoduje niepotrzebne obciążenie prokuratury i sądów dodatkową pracą oraz wpłynie na wzrost pieniactwa – pisze prokurator. Według dotychczasowego modelu obowiązującego w postępowaniu karnym, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa (dochodzenia) przysługiwało dwóm rodzajom podmiotów, tj. pokrzywdzonemu oraz instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 19 » Opinie

Oddać okręgom, co okręgowe

Przepisy określające właściwość rzeczową prokuratury są niedoskonałe. Nie ma żadnego uzasadnienia w tym, by śledztwa w sprawach podlegających rozpoznaniu przez sądy okręgowe były prowadzone przez prokuratury rejonowe – pisze prokurator Cezary Kąkol. Jak wynika ze sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2011 r., do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wpłynęło łącznie 1 189 666 spraw karnych. Spośród nich aż

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 16 » Opinie

„Zawiasy”. Potrzeba reform czy opamiętania?

Coraz częściej dyskutujemy nad sensem i skutecznością warunkowego zawieszenia wykonania kary. Faktem jest, że sądy i prokuratorzy nagminnie sięgają po ten środek probacyjny. Warto tymczasem stosować również inne rodzaje kar, szczególnie te o charakterze finansowym bądź wychowawczym – pisze prokurator Cezary Kąkol. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości za 2011 r., warunkowo zawieszanych jest prawie 57 proc. wszystkich wymierzanych przez sądy kar

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 15 » Opinie