Archiwum Bloga

Wykreślić art. 212 k.k.!

Posługiwanie się art. 212 k.k. prowadzi do przegranych Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Co więcej, osoby zniesławione mają do dyspozycji wystarczające środki cywilne służące dochodzeniu swoich praw – pisze profesor Ireneusz C. Kamiński. Z 21 dotychczasowych wyroków, jakie zapadły w polskich sprawach na podstawie chroniącego swobodę wypowiedzi art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tylko czterokrotnie Polska wybroniła dokonaną ingerencję.

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 12 » Opinie

Asystenci sędziów chcą się szkolić

Rozszerzenie wymagań i zadań wobec asystenta sędziego niesie za sobą nowe potrzeby edukacyjne tej grupy zawodowej. Czy oferta szkoleniowa jest efektywna i adekwatna do liczby zainteresowanych i ich poziomu merytorycznego? Instytucja asystenta sędziego została po raz pierwszy wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 17 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (zwaną dalej „u.s.p.”). Zgodnie z

Opublikowano w Numer 9 » Wokanda