Archiwum Bloga

Natychmiast do poprawczaka?

„Poprawczak” to potoczne określenie domu poprawczego („Słownik języka polskiego”, red. W. Doroszewski), a nawiązując do terminologii aktów prawnych – zakładu poprawczego. Umieszczenie w zakładzie poprawczym to jeden z izolacyjnych środków oddziaływania, jakie sąd rodzinny może zastosować wobec nieletniego, w oparciu o przepisy ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r., poz. 382 ze zm. –

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Opinie

Bez ławników w sądach rodzinnych?

Umożliwiając łączne rozstrzygnięcie w jednym postępowaniu problematyki władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem drastycznie, ale w sposób mało przekonujący, ograniczono udział ławników w rozstrzyganiu spraw rodzinnych – twierdzi asystent sędziego. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1062), od dnia 29 sierpnia 2015 r. art.

Tagi:
Opublikowano w Numer 26 » Opinie