Archiwum Bloga

Czas skończyć z dziedzictwem PRL

Silnie zhierarchizowany i zbiurokratyzowany system więzienny nie odpowiada wyzwaniom współczesności. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej opartej na oddziałach penitencjarnych. Polskie więziennictwo postrzegane jest przez pryzmat zdarzeń wyjątkowych. Opinię publiczną interesują przede wszystkim fakty spektakularne – te niepokojące, jak samobójstwa osadzonych, jak i te krzepiące, gdy więźniowie niosą pomoc powodzianom. Dodatkowo, społeczeństwo ma bardzo pobieżne wyobrażenie

Opublikowano w Numer 4 » Wokanda