Archiwum Bloga

Biegłe ustanawianie i zwalnianie biegłych – praktyczne problemy

Przepisy regulujące ustanawianie i zwalnianie biegłych sądowych w praktyce nasuwają wiele wątpliwości. Na ratunek przychodzi orzecznictwo sądów administracyjnych oraz analiza aktów administracyjnych prezesów sądów okręgowych i Ministra Sprawiedliwości. Pierwszą, zasadniczą kwestią na jaką należy zwrócić uwagę w związku z postępowaniami prowadzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15,

Tagi: , , ,
Opublikowano w Numer 9 » Opinie

Dodatkowe półtora roku dla syndyków

Już wkrótce jedynie syndycy posiadający licencję będą mogli prowadzić postępowania upadłościowe i naprawcze. Liczba takich osób pozostaje jednak na niezadowalająco niskim poziomie. Rozwiązanie tego problemu może stanowić przygotowywany w Senacie projekt nowelizacji ustawy o licencji syndyka. Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), zwaną dalej „ustawą”, wprowadzone zostały nowe regulacje prawne,

Opublikowano w Numer 2 » Wokanda