Archiwum Bloga

Ustne uzasadnienie wyroku

Uzasadnienie wyroku spełnia ważną funkcję w zakresie stosowania prawa. W europejskim prawie kontynentalnym obowiązek uzasadniania orzeczeń istnieje od czasów Rewolucji Francuskiej1. W państwach demokratycznych następuje zmiana relacji między władzą i jednostką, która nakłada na władzę obowiązki w zakresie przejrzystości jej decyzji, co nie pozostaje bez wpływu na wymagania i oczekiwania względem uzasadniania orzeczeń wydanych przez sąd. Dotyczy to zarówno treści

Opublikowano w Numer 32 » Wokanda

Nastolatek w roli arbitra? W stronę mediacji rówieśniczej

Interes dziecka oraz obowiązujące przepisy wskazują, że próby rozwiązania konfliktu między nieletnimi należy podejmować już na wczesnym etapie, zanim spór zostanie przedstawiony organowi sądowemu. Podobnie, jeśli sprawa trafi do sądu nic nie stoi na przeszkodzie, by przekazać ją do mediacji szkole. Jak pokazują doświadczenia sądów lubelskich, najlepsze rezultaty dają mediacje prowadzone przez dziecięcych arbitrów. Wobec dziecka nie można stosować takich

Tagi:
Opublikowano w Numer 21 » Dobre praktyki