Archiwum Bloga

Skazania osób dorosłych – statystyka

Wraz z rozwojem informatyzacji urzędów, wzrasta ilość danych statystycznych publikowanych w sieci przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Są one dostępne na nowoczesnych, prostych w obsłudze portalach, takich jak Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS). Pomimo że odsetek udostępnianych danych wciąż rośnie, wiedza na temat zasobów, jakimi dysponuje Ministerstwo, zwłaszcza w obszarze statystyki skazań, wciąż jest uboga. Przyjrzyjmy się, jakie informacje są upublicznione i

Opublikowano w Numer 32 » Porady

Gdzie szukać statystyk wymiaru sprawiedliwości?

Proste pytanie i prosta odpowiedź! Oczywiście w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanym Wydziałem Statystyki, który znajduje się przy ulicy Chopina 1 w Warszawie. Podstawą prawną do pozyskiwania przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej statystyk o wymiarze sprawiedliwości jest ustawa o statystyce publicznej, która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek tworzenia służb statystycznych i zobowiązuje

Tagi:
Opublikowano w Numer 28 » Porady

Statystyka na kliknięcie

Rośnie dostępność do danych statystycznych o wymiarze sprawiedliwości. Potrzebne informacje można dziś pozyskiwać z kilku źródeł, m.in. portalu NetWeaver, do którego dostęp ma 300 upoważnionych pracowników resortu, oraz internetowego Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości. Otwartość na kontrolę i ocenę społeczną poprzez prezentację jak najszerszego wachlarza informacji statystycznych, a także zapewnienie dostępu do danych o sprawności polskiej Temidy, przy jednoczesnej redukcji obciążenia respondentów obowiązkami sprawozdawczymi, to

Tagi:
Opublikowano w Numer 24 » Wydarzenia

Sądy w statystyce

Ministerstwo uruchomiło portal internetowy Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości. ISWS to dostępne dla każdego źródło statystyk na temat sprawności funkcjonowania polskiej Temidy. Uruchomiony w październiku 2013 r. portal (www.isws.ms.gov.pl) jest inicjatywą umożliwiającą każdemu zainteresowanemu wyrobienie poglądu na temat kondycji sądów powszechnych, a także weryfikację obiegowych opinii na ten temat. Prezentowane w portalu dane ułatwiają odbiorcy analizę efektywności i skuteczność wymiaru sprawiedliwości. Porównania

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 19 » Wydarzenia