Archiwum Bloga

Tydzień dla mediacji

W dniach 13-18 października 2014 r. w całej Polsce świętowano Tydzień Mediacji. Z bogatej oferty przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przede wszystkim zaś przez środowisko mediacyjne i prawnicze, skorzystało ok. 5 tys. osób. Mediacja jako jeden ze sposobów pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów cały czas nie jest dostatecznie wykorzystywana. Na ok. 15 mln spraw, które w 2013 r. wpłynęły do polskich sądów powszechnych,

Opublikowano w Numer 23 » Wydarzenia

WWW dla pokrzywdzonych

Minął rok od uruchomienia strony internetowej przeznaczonej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości okazała się sporym sukcesem. Jedną z podstawowych potrzeb poszkodowanych jest bowiem dostęp do informacji na temat przysługujących im praw oraz możliwości uzyskania pomocy. Podstawowym założeniem strony, uruchomionej 22 lutego 2009 r. z okazji Dnia Ofiar Przestępstw, jest jak największa przejrzystość i dostępność publikowanych informacji. Znaleźć na

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 1 » Wydarzenia

Nowy fundusz – szansa na realną pomoc pokrzywdzonym

W Sejmie zakończyły się prace nad projektem utworzenia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jego konto zasilą, prócz odpisów z wynagrodzeń za pracę skazanych, także środki finansowe pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych. Sejm RP 12 lutego 2010 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, przewidującą utworzenie

Opublikowano w Numer 1 » Wokanda