Archiwum Bloga

Wyższe standardy dochodzenia roszczeń przez polskich przedsiębiorców – współpraca prawna z Rosją i Ukrainą

Niewątpliwie fundamentalne znaczenie wśród tych czynników ma otoczenie prawne, w którym to przedsiębiorcy przychodzi prowadzić działalność gospodarczą. W tym kontekście jedną z podstawowych kwestii jest zapewnienie przez funkcjonujące normy prawne należytej ochrony działalności gospodarczej prowadzonej przez polskiego przedsiębiorcę. Dotyczy to w szczególności wypadków, gdy działalność ta obejmuje także współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Zapewnienie należytej ochrony dla polskiego przedsiębiorcy wiąże się

Tagi: ,
Opublikowano w Numer 9 » Opinie

Realne działania zamiast wielkiej polityki

[article_lead]Oczekiwania związane z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej są duże. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma planów związanych z wielką polityką, zamierza jednak wykorzystać tę unikalną sposobność, by rozwiązać szereg rzeczywistych, codziennych problemów obywateli.[/article_lead] Sprawowanie prezydencji jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Jest to czas pełen trudnych wyzwań, decyzji i dyskusji. Przede wszystkim to jednak czas

Tagi: , ,
Opublikowano w Numer 7 » Opinie

Niezależność i sprawne działanie

Władza sądownicza nie może funkcjonować w izolacji. Sądownictwo, należąc do systemu organów państwa oraz dysponując środkami budżetowymi, powinno podlegać pewnej weryfi kacji. Jej formą jest właśnie nadzór administracyjny – pisze w liście do członków SSP „Iustitia” Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Szanowni Państwo! Dziękując za zaproszenie na sesję „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce”, organizowaną w ramach programu obchodów

Opublikowano w Numer 4 » Opinie